Přehled změn v ABRA Flexi (27. 5. 2022):

Nové funkce

 • Pokročilým parametrem “automatickeOdvozovaniVarSymNaFap“ lze na fakturách přijatých vypnout automatické plnění pole Variabilní symbol.

 • Při výpočtu sestavy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) je možné si zvolit způsob zaokrouhlení. Na výběr je z možností: řádky, syntetické účty nebo analytické účty.

 • Na poplatky doplněno zaškrtávátko Sazba DPH z nadřazené položky, kterým je možné určit, zda budou mít sazbu DPH pevnou nebo stejnou jako nadřazená položka.

 • Umožněno zablokovat uživatele v aplikaci na detailu uživatele. Při zablokování je možné vyplnit důvod zablokování.

 • Na fakturu vydanou, objednávku přijatou a skladové doklady bylo přidáno na záložku Doplněk pole ID výdejního místa.

 • Na pracovní poměry doplněna podpora štítků.

 • Načítání bankovních výpisů ve formátu Multicash umožňuje načítat výpisy k účtům, které jsou v systému IBIS (číslo účtu neobsahuje kód banky).

 • V API jsou dostupné akce pro podepsání dokladu k úhradě.

  Podepsat k úhradě | ABRA Flexi

 • V API je dostupná služba pro korekci cen v tuzemské měně.
  Korekce cen v tuzemské měně | ABRA Flexi

 • V API jsou dostupné akce pro přepočítání cen kusovníku.
  Přepočítání cen kusovníku | ABRA Flexi

Vylepšení

 • Zablokování uživatele ve správě uživatelů v desktopové aplikaci současně mění typ uživatele, aby došlo k uvolnění přístupu v licenci.

 • Zlepšení podpory HW pokladen Elcom

  • Doplněna výzva pro nastavení max. možné přesnosti jednotkové ceny na HW pokladně. Při nesprávném nastavení může pokladna spočítat odlišnou cenu.

  • Doplněna výzva pro nastavení max. limitu slevy na HW pokladně. Pokud není umožněna max. sleva, může prodej skončit chybou.

  • Na dobropisy odeslané do HW pokladny doplněno ukládání fiskálních kódů.

 • Evidence obalů EkoKom

  • Stávající atributy evidence byly rozšířeny o nově platná členění. Došlo k přidání nových atributů: Surovina, Barva a příznak Obsahuje nápoje.

  • Neaktuální Výkaz o produkci obalů EKO-KOM byl nahrazen aktualizovaným výstupem Poklad pro EKO-KOM.

 • Vylepšení validace zadávání BIC/SWIFT. V bankovním spojení v adresáři není povinný, u bankovního příkazu je nutný, pouze pokud je vyžadován použitým elektronickým bankovním formátem.

 • Změna místa určení na dokladech nově vyvolá aktualizaci polí: Kontaktní osoba, Jméno, Telefon a Email.

 • Při načítání výpisů ve formátu CAMT.053 se načítá pole NtryRef (identifikátor transakce v rámci jednoho výpisu) do pole referenční číslo.

 • Pole Uživatel na rezervacích vzniklých z objednávky je plněno uživatelem, který objednávku zarezervoval. Dříve se plnilo uživatelem, který objednávku vytvořil.

 • Do seznamu měrných jednotek přidán den.

 • Doplnění překladů uzlů ve stromu ceníku a stavů ceníku.

 • Při importu majetku (API, Excel) umožněno zadat datum koupě i mimo existující účetní období.

 • Doplnění žurnálu pro vazbu mezi zakázkou a štítky. Je tedy možné zjistit jaké změny probíhaly na štítcích na zakázce.

 • Zpracování událostí na serveru, zodpovědné za odesílání Web Hooks notifikací, elektronické evidence tržeb a automatického odesílání e-mailů, bylo možné snadno zahltit požadavkem na hromadné odeslání faktur e-mailem.

  • Odesílání e-mailů nyní probíhá vícevláknově v samostatné frontě.

  • Změna chování automatického odesílání faktur na serveru:

  • Při aktivních Web Hooks docházelo k automatickému, možná i nechtěnému, odesílání faktur mající Stav mailu = Odeslat, při libovolné změně faktury (např. její vznik při realizaci objednávky nebo libovolná aktualizace dokladu).

  • Nyní je chování shodné jako při neaktivních Web Hooks, automatické odeslání faktur je nutné explicitně spustit API voláním /automaticky-odeslat-neodeslane.

 • Vylepšení slovenského překladu tiskopisu vydané faktury.

 • Personalistika zlepšuje správu zaměstnanců z ciziny:

  • Nově povinné údaje: Státní občanství a Datum narození.

  • Naopak nepovinné je Rodné číslo pro cizince. Prvotní zadávání zaměstnance zobrazí jen varování.

  • Změna Rodného čísla automaticky nastaví Datum narození a Pohlaví pouze, pokud nejsou tyto údaje zadané a pokud nejde o cizince.

Opravy chyb

 • Import do evidence /kusovnik nově řeší automatickou aktualizaci pořadí a cest ostatních uzlů kusovníku, které byly danou změnou ovlivněny.

 • Uživateli typu Pouze pro čtení bylo umožněno číst výsledky uživatelského dotazu také HTTP metodou POST.
  Uživatelské dotazy | ABRA Flexi

 • Doplněna kontrola, která zajišťuje, že se není možné dostat zápornou příjemkou do záporného stavu skladu.

 • Opravy a doplnění kontrol v personalistice pro správné generování výstupu Oznámení o nástupu do zaměstnání:

  • průvodce výstupu kontroluje uvedení povinných údajů v personalistice: Rodné příjmení, Důchod od, Začátek poměru, Konec poměru, Státní občanství

  • XML výstup již neuvádí nepovinné atributy, pokud by měly prázdnou hodnotu

  • oprava názvu pracovišť OSSZ pro XML výstup – nyní je uveden a čerpá se z adresáře z pole Název pro tisky (karta Upřesnění)

 • Opravena chyba při přepočtu skladu u dobropisu, který dobropisoval již neexistující fakturu.

 • Oprava generování švýcarského QR kódu pro platbu na formuláři faktur.

 • Opravena chyba která neumožňovala vyfakturovat objednávku se skladovými pohyby z minulého účetního období.

 • Tiskové reporty pro Českou poštu (podací lístek, poštovní poukázka typu A) se zobrazují jen ve firmách s českou legislativou.

 • Opravy překladů obsahujících informaci o měně.

 • Zakázáno smazat účet, který je použit v předpisu zaúčtování jako DPH 2. snížená.

 • Opravy PDF a XML dodatečného a opravného přiznání pro Slovensko. V XML se správně uvádí typ přiznání, datum zjištění změn a správně se počítají řádky 36 a 37. Do PDF tiskopisu bylo doplněno datum zjištění změn.

 • Oprava tiskopisu Saldo (na výšku, seskupené) aby pro jednu fakturu a velkým množstvím úhrad nedělal velké mezery mezi řádky.

Našli jste odpověď?