Zatímco IBAN je při zahraničních platbách povinné vyplňovat vždy, u kódu BIC (SWIFT) tato povinnost v některých případech není. Proto jsme ve verzi 2022.3.0. vylepšili vyplňování těchto kódů, jak si ukážeme v tomto článku.

IBAN a BIC v adresáři

V menu Obchodní partneři - Adresy firem vyplňujeme údaje na záložce Bankovní spojení:

V tomto modulu není žádná kontrola na vyplnění BIC. Je možné vyplňovat pouze IBAN bez nutnosti doplnit BIC bez ohledu na to, z jakého státu je kód IBAN nebo samotný partner.

Zadávání IBAN a BIC na faktuře

Na faktuře je možné tyto údaje doplnit v menu Účet odběratele. Pokud máme všechny údaje doplněné v adresáři, není nutné tady nic doplňovat. Pokud máme ale v adresáři např. jen IBAN bez BIC a jedná se o zemi mimo EHS, potom je zde nutné BIC doplnit, abychom mohli fakturu vložit do příkazu k úhradě.

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě potom stále rozlišuje, zda je vyplněný IBAN a BIC v případě, že se jedná o zahraniční příkaz, který vybíráme v poli Typ příkazu:

Podmínky pro vyplňování kódu BIC

Kód BIC nemusíme vyplňovat v těchto případech:

  • IBAN je ze země EHS

  • IBAN na všech položkách příkazu je ze stejné země jako země účtu příkazu - stát banky na záložce Informace o bance v menu Peníze - Seznam bankovních účtů:

Naopak pokud se jedná o formát SEPA, IBAN na položkách je z jiné země než na účtu, ze kterého je posílán příkaz k úhradě nebo se jedná o zemi mimo EHS, zobrazí program chybovou hlášku:

Našli jste odpověď?