Od verze 2022.3.0. není nutné vyplňovat u zahraničních zaměstnanců rodná čísla. Podíváme se detailněji, jak takové zaměstnance správně zaevidovat.

Evidence zaměstnance v menu Personalistika

Prvním krokem je zaevidovat kartu zaměstnance v personalistice. Abychom uvedli, že se nejedná o tuzemského pracovníka, vyplníme nejdříve státní občanství na záložce Ostatní:

V tuhle chvíli Flexi pozná, že se jedná o cizince, a nebude po nás vyžadovat zadání rodného čísla.

Na záložce Zákl. informace tedy vyplníme pouze Datum narození:

Kdybychom zde vyplnili rodné číslo, nedoplní se nám automaticky datum narození a pohlaví, jako je tomu u českých zaměstnanců. Pokud zaměstnanec nemá doplněné státní občanství, funguje tato záložka stejně jako pro tuzemské pracovníky.

Cizí pojištění

Pro cizince u nějaké cizí pojišťovny můžeme vyplnit záložku Cizí pojištění v menu Parametry mzdy:

Zde uvedené údaje vstupují do formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)". Jsou to údaje, které se uvádí v oddíle "Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění".

Daňový nerezident

Daňový nerezident je poplatník, který nemá v ČR stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Pokud váš zaměstnanec je daňovým nerezidentem, označte Daňový nerezident na záložce Parametry mzdy - Základní údaje:

Generace přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro ZP vygenerujeme klasicky v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro zdravotní pojišťovny - Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Pokud je zaměstnanec správně zaevidovaný, vyplní se kód pro přihlášku a v poli Číslo pojištěnce nebude rodné číslo, ale číslo pro evidenci na zdravotní pojišťovně.

Našli jste odpověď?