Zaokrouhlování sestav Rozvaha a VZZ

Jak na zaokrouhlení účetních sestav rozvahy a výsledovky

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Verze 2022.3.0. nám přinesla vylepšení v podobě výběru způsobu zaokrouhlení. Do této verze se zaokrouhlovaly až jednotlivé řádky sestav. Nyní si můžeme vybrat, jakým způsobem chceme výkaz zaokrouhlit.

Zaokrouhlování rozvahy

Rozvahu vygenerujeme klasicky v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Rozvaha. Abychom mohli zvolit zaokrouhlení, je nutné zvolit, že chceme rozvahu přepočítat:

Pokud nemáme nadefinované řádky, musíme je nadefinovat, viz. Generování rozvahy (příklad).

Na další záložce máme nová pole. Jakmile zaškrtneme zaokrouhlení na jednotky nebo celé tisíce, zpřístupní se nám způsob zaokrouhlení, a to:

  • na řádky - zaokrouhlí se celý řádek rozvahy

  • na syntetické účty - zaokrouhlí se celý syntetický účet, např. 211

  • na analytické účty - zaokrouhlí se každý analytický účet zvlášť, např. 211001, 211002, 211003....

Je zcela na vás, jaké zaokrouhlení zde vyberete. Po nastavení období a zaokrouhlení klikněte na Výpočet. V případě zaokrouhlení na celé tisíce se může stát, že se zobrazí zaokrouhlovací chyba. Je to z toho důvodu, že se vždy musí rovnat aktiva = pasiva a po zaokrouhlení tomu tak nemusí být. Flexi vás proto vyzve, abyste zaokrouhlovací rozdíl přičetly k nějakému řádku:

Většinou se vybírá řádek, kde se zaokrouhlení "nejméně pozná", tedy je tam např. velký obrat. Musíte si také hlídat, abyste nevybrali pasiva když právě na aktivech je kladný rozdíl. V tomto případě je nutné vybrat řádek z aktiv. Pokud vyberete chybný řádek, Flexi vám nedovolí pokračovat s chybovou hláškou:

Vyberete tedy jiný řádek a pokud vše ostatní v pořádku souhlasí, vygeneruje se vám výkaz rozvahy.

Zaokrouhlování výsledovky

U sestavy Výkaz zisku a ztrát je postup téměř totožný. Tento výkaz opět najdeme v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Výkaz zisku a ztrát. Opět je nutné dát sestavu pro nastavení zaokrouhlení přepočítat a opět si nadefinujeme řádky pro účty, které se mohou nacházet teoreticky na vícero místech výkazu.

Zaokrouhlení můžeme nastavit obdobným způsobem jako u rozvahy, také zde máme na výběr zaokrouhlení na řádky, syntetické účty nebo analytické účty:

Pokud jsme připočítávali rozdíl na sestavě rozvahy, objeví se nám pravděpodobně obdobná hláška i na sestavě výsledovky:

A opět tedy musíme zvolit správný řádek, kam se má připočítat rozdíl např. na řádku Výsledek hospodaření. Podrobný příklad pro generování výkazu zisku a ztrát naleznete zde.

Dostali jste odpověď na svou otázku?