Všechny sbírky
Výukové články
Doplňky
Jak importovat faktury vydané v ISDOC
Jak importovat faktury vydané v ISDOC

Doplněk zdarma, který Vám umožní import FV v ISDOC

Petra Roubalova avatar
Autor: Petra Roubalova
Aktualizováno před více než týdnem

Doplněk "Jak importovat ISDOC faktury vydané" Vám umožní import e-faktur vydaných ve formátu ISDOC.

Standardní vybavení Flexi umožňuje pouze export e-faktury vydané ve formátu ISDOC. Pomocí tohoto pokročilého parametru máte možnost i importovat e-faktury vydané ve formátu ISDOC např. z jiného externího systému.

Po aktivaci doplňku naleznete výstup v nabídce export / import (symbol šipek). Import elektronické vydané faktury je možné zahájit pouze tímto způsobem.

Doplněk je dostupný pro varianty Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).

Po spuštění se objeví první krok průvodce importu faktur ve formátu ISDOC:

Zadejte nebo vyberte soubor s elektronickou fakturou (obvykle má koncovku .isdoc) a stiskněte tlačítko Další.

Pokud fakturu nechcete importovat, pak se můžete stiskem tlačítka Předchozí vrátit na první krok a zvolit jiný soubor, popř. můžete stiskem tlačítka Zrušit průvodce zcela opustit. Jsou-li údaje v pořádku a chcete-li fakturu importovat, zvolte Typ dokladu, Typ účetní operace a pokračujte stiskem tlačítka Další. Na posledním kroku průvodce se dozvíte výsledek importu a případné číslo importovaného dokladu.

__________________________________________________________________


Dostali jste odpověď na svou otázku?