Doplněk "Položky přijatých faktur - hromadné změny položek faktury přijaté" Vám umožní provést hromadnou změnu dat položek přijaté faktury. Tento doplněk umožňuje provést změny nad rámec standardní nabídky Flexi a jeho výhodou je možnost měnit více dat u označených položek dokladu najednou.

Po aktivaci doplňku naleznete uživatelské tlačítko v horním menu položek faktury přijaté.

Doplněk je dostupný pro varianty Business, Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).


Máme vytvořený doklad v němž je třeba provést hromadnou změnu u jeho položek.

Nejprve bude nutné označit zaškrtnutím polí u kterých položek je nutné provést hromadnou změnu. Poté se přesuneme na nové uživatelské tlačítko "hromadná změna"

Následně budeme přesměrováni a otevře se nám ve webovém prohlížeči v PC nové okno (viz obrázek).

Ve formuláři vyberete pole, které chcete změnit/doplnit a spustíte funkci "Hromadně změn". V našem případě se jedná o doplnění činnosti a zakázky u konkrétních položek faktury přijaté.

POZOR: standardně je nastaveno, že tyto data v položce dokladu se automaticky kopírují z hlavičky dokladu. Ve formuláři je tedy nutné zaškrtnout i pole "Kopírovat činnost a Kopírovat zakázku" viz informace u položky dokladu ve Flexi, která napovídá, že je nutné pro aplikaci změny provést odškrtnutí.

Po stisknutí tlačítka nám stránka potvrdí úspěšně provedené změny.

Změna se nám po návratu do aplikace Flexi projeví provedením aktualizace dokladu nebo stisknutím klávesové zkratky Alt + R.


Našli jste odpověď?