Pokud potřebujete zvýšit celkovou cenu jedné skladové položky, tedy např. na skladu máte 10 ks stolů v celkové ceně 100 000 Kč a tuto celkovou cenu chcete zvýšit o 10 000 Kč.

Postup pro navýšení ceny:

  • Vytvoříte novou příjemku nebo novou položku u stávající příjemky, kterou bylo zboží přijato na sklad. Vždy vyberete konkrétní zboží v našem případě stůl, zadáte nulové množství a do částky dáte cenu 10 000 Kč.

  • Na skladě zůstane 10 ks stolů, cena se zvýší ze 100 000 Kč na 110 000 Kč.

O tuto cenu se zvýší celková cena zásoby, cena za jednotku na skladové kartě se přepočte, samozřejmě se změna promítne i do stavu skladu k datu.

Do zaúčtování skladového dokladu se tato změna nepromítne. Buď je nutno na sklad zaúčtovat přímo prvotní doklad nebo provést zaúčtování ručně pomocí interního dokladu.

Našli jste odpověď?