Co aplikace nabízí?

Aplikace nabízí možnost definovat vlastní libovolný reporting pomocí uživatelských dotazů. Máte tak možnost libovolná data získané z aplikace zasílat pravidelně a automaticky na libovolné emailové adresy. Souhrn vlastností aplikace:

  • Hromadné rozeslání libovolných výstupů pomocí uživatelských dotazů

  • Odesílání výstupů na neomezený počet emailů

  • Automatické odesílání v nastavených intervalech denně, týdně či měsíčně v danou hodinu

  • Možnost nastavit vlastní SMTP server a vystupovat tak z firemní emailové adresy

Aplikace je dostupná pro varianty licence Business a Premium. Pro využití služby aplikace Automatické odesílání uživatelských dotazů je zapotřebí mít aktivní REST API rozhraní, autentizace pak probíhá přes API uživatele nebo standardního uživatele s administrativními právy. Pro aktivaci aplikace kontaktujte naše obchodní oddělení na obchodflexi@abra.eu

Nastavení aplikace

Jakmile máte aplikaci aktivní v licenci můžete k ní přistoupit pomocí uživatelského tlačítka, které je součástí instalace. Tlačítko je dostupné ve Vámi vybrané evidenci. Otevře se Vám nové okno webového prohlížeče, kde aplikace běží. Prvotní nastavení aplikace má 2 kroky - autentizace a nastavení automatu. Jednotlivé kroky si nyní popíšeme. Autentizace se provádí pouze při prvním spuštění aplikace není nutné ji opakovat. Nastavení automatu lze kdykoliv opakovat, přidáním dalšího reportingu.

Autentizace

V prvním kroku nastavení je nutné se připojit k serveru (instanci), kde běží Vaše ABRA Flexi. Adresu Vašeho serveru zjistíte v desktopové aplikaci ve správě datových zdrojů nebo ve webovém rozhraní z adresního řádku prohlížeče.

Autentizace vyžaduje tři základní údaje:

URL (povinný údaj)

URL adresa serveru, na kterém beží vaše aplikace ABRA Flexi. Pokud provozujete ABRA Flexi u nás v cloudu zadejte URL ve tvaru https://<název instance>.flexibee.eu (nutné zadat bez lomítka na konci, přesně jak je zde uvedeno). V případě, že máte vlastní server, kde aplikaci provozujete, zadejte URL adresu k ABRA Flexi odpovídajícím způsobem.

Uživatel (povinný údaj)

Přihlašovací jméno REST API uživatele do ABRA Flexi. Nastavení REST API uživatele naleznete přímo v systému ABRA Flexi v menu: Nástroje > Osoby a uživatelé > Na uživateli záložka "Přihlašovací údaje" > položka "Typ uživatele": REST API

Heslo (povinný údaj)

Heslo pro přihlášení REST API uživatele do ABRA Flexi.

Po vyplnění údajů klikněte na Uložit a další.

Nastavení automatického odesílání uživatelských dotazů

Po autentizace následuje okno Nastavení automatu. Prvním krokem nastavení je definice emailové adresy, na kterou se mají výstupy uživatelských dotazů zasílat. Jeden report (výstup) lze zaslat na libovolný počet emailových adres.

Poznámka: Více emailů oddělte čárkou, např. vas@email.cz, fakturace@firma.cz

Stěžejním nastavením je určení uživatelských dotazů, které se mají na definované emailové adresy zaslat.

Výpis obsahuje kompletní seznam uživatelských dotazů, jak je máte k dispozici v aplikaci ABRA Flexi v menu Nástroje > Uživatelské dotazy. K výběru dotazu je dále nutné u některých dotazů určit parametr, pokud nějaký má. Existují uživatelské dotazy bez parametru, v tomto případě ponechte pole prázdné.

Jak zjistit zda má uživatelský dotaz parametr?

Nejjednodušší prověření je právě v ABRA Flexi v menu Nástroje > Uživatelské dotazy.

Pokud daný dotaz otevřete k editaci naleznete zde záložku Parametry.

Právě tyto parametry je nutné zadat do nastavení automatu, důležitá je zkratka parametru a poté přiřadíme hodnotu, kterou parametr nabývá právě pro daný reporting. Například dle snímku výše je nutné zapsat ID cenové hladiny ve tvaru id_cenhlad=2.

Poznámka: Parametry zadávejte ve tvaru napřííklad id_firmy=123&kod=code:ABC

Aplikace dále umožňuje naplánovat automatické odesílání. Nejprve zvolte frekvenci odesílání denně, týdně či měsíčně, dále pak výběrem hodiny případně i dne určíte přesný okamžik odeslání reportingu.

Poslední nastavení, které je k dispozici je nastavení SMTP serveru. SMTP server slouží pro přenos e-mailové komunikace mezi odesílatelem a adresátem. V případě, že využíváte vlastní SMTP server je nutné nastavit připojení na tento server. Tato konfigurace je určena spíše pro správce IT.

V opačném případě budou emaily odesílané aplikaci zasílány prostřednictvím našeho SMTP serveru s Odesílatelem noreply@reporty.flexibee.eu - Vaši klienti ztrácí možnost reagovat odpovědí na tento email, nebude doručen.

Nyní si popíšeme jednotlivá pole nastavení, jejich hodnoty a které údaje jsou povinné:


Frekvence odesílání

Aplikace umožňuje nastavit automatické odesílání. Definujete denní, týdenní či měsíční interval odesílání. V případě měsíčního intervalu berte v potaz rozdílnou délku měsíců (např. pokud nastavíte den odeslání 31., nedojde k odeslání v měsících s méně dny). Zároveň definujte čas během dne, kdy se mají reporty odeslat. Aplikace pak automaticky zpracuje frontu dotazů a odešle na určené emaily.

Vlastní SMTP

Odesílací email (povinný údaj)

Emailová adresa slouží jako Odesílatel, který se zobrazí příjemci reportingu.

Server (povinný údaj)

Adresa SMTP serveru, přes který budou odesílány e-maily aplikace.

Port (povinný údaj)

Číslo portu - obvykle 25, 2525 (nešifrované) a 465, 587 (šifrované spojení)

Typ šifrování

Zadejte pouze v případě šifrovaného spojení - povolené hodnoty jsou ssl, tls nebo prázdná hodnota.

Uživatel (povinný údaj)

Uživatelské jméno pro přístup na SMTP server.

Heslo (povinný údaj)

Heslo pro přístup na SMTP server.

Po vyplnění údajů klikněte na Uložit a další.

Po vyplnění údajů klikněte na Dokončit nebo Uložit a další. Uložit a další slouží pro nastavení dalšího reportingu (jiné uživatelské dotazy, jiné emaily, jiná frekvence a SMTP). Po dokončení je nastavení kompletní a dostaneme se na přehled reportů k odeslání.

Po úspěšném načtení dat se zobrazí souhrn reprotů, více informací o ovládání a funkčnosti se dozvíte v druhé části návodu je použití aplikace.

Potřebujete poradit?
V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Našli jste odpověď?