Nejprve doporučujeme začít návodem nastavení aplikace.

Souhrn nastavení automatu

Základní souhrn nabízí přehled všech nastavených reportů. Tedy jednotlivá nastavení, která byla uložena v předchozím kroku.

Dostupné informace ve sloupcích jsou:

  1. Vlastní SMTP - ano/ne, zda bude reporting odeslán vlastním SMTP nebo SMTP ABRA Flexi

  2. Emailové adresy - výpis emailových adres, na které bude daný reporting zaslán

  3. Dotazy - vybrané uživatelské dotazy včetně jejich nastavení parametrů

    • v případě, že dojde ke smazání uživatelského dotazu, zobrazí se hlášení o chybějícím dotaze, toto nastavení nebude automatem akceptováno, je potřeba jej smazat a zadat nové.

  4. Automat - zobrazuje informaci o frekvenci automatického odesílání automatem

  5. Zrušit - tlačítko pro smazání vybraného nastavení, jedná se o nevratnou akci

Ovládací prvky

Každé okno aplikace má vlastní ovládací prvky.

Základním ovládacím prvkem je horní lišta, která nabízí pod ikonou domečku návrat na hlavní Souhrn nastavení automatu. Ozubené kolo nabízí možnost zpětně přistoupit do jednotlivých nastavení.

Na hlavním souhrnu jsou k dispozici 2 tlačítka.

Hlavní tlačítka souhrnu jsou "Odeslat dotazy ručně nyní" a "Přidat nastavení"

První zmíněné tlačítko zajistí odeslání všech nastavených reportů právě teď. Dojde tedy k ručnímu odeslání reportu na vybrané emaily. V závislosti na frontě SMTP serveru, může dojít k prodlevě v doručení.

Tlačítko "Přidat nastavení" nás vrací na záložku Nastavení automatu, kde můžeme přidat další variantu reportingu.

Výstup reportingu

Adresát emailu obdrží reporting, který obsahuje daný výstup v těle emailu s krátkou úvodní informací. Dále je v emailu obsažena příloha v XLS, který obsahuje totožný report vhodný pro export/uložení k dalšímu zpracování, viz příklad:

V případě, že je reporting špatně nastaven, například chybí parametr uživatelského dotazu a nelze ho vyhodnotit, obdrží adresát následující zprávu:

Automatické odesílání

Ve výjimečných případech může dojít k přetížení našeho SMTP serveru. V případě, že se reporting nezasílá kontaktujte naši technickou podporu, prověříme SMTP server.


Potřebujete poradit?
V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Našli jste odpověď?