Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2022):

Legislativa

(SK) Aktualizace odpisových skupin majetku:

 • Novelizace 2015: Změna parametrů pro skupiny R3, R4 a Z3. Zrušení skupin Z1 a Z4. Nové skupiny R5 a R6.

 • Novelizace 2020: Nová skupina R0.

 • Aktualizace odpisových skupin probíhá automaticky i na existujících firmách, kde se snaží využít případné uživatelsky zadané odpisové skupiny. Po aktualizaci doporučujeme kontrolu odpisových skupin.

Opravy chyb

Majetek - mimořádné odpisy

 • Pro majetek s mimořádnou odpisovou skupinou nebylo možné zadat událost vyřazení.

Mzdy - Oznámení o skončení zaměstatní

 • Číselník hodnot pro vyplnění pole Důvod ukončení pracovního poměru (Pracovní poměr – záložka Ukončení) byl doplněn o možnost: 15 - Ostatní.

Mzdy - XML podání HZUPN

 • Oprava vytváření XML výstupu Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti.

Mzdy - Výplatní páska

 • Na tiskovém formuláři se lépe zobrazuje hlavička pracovního poměru.

Mzdy - Evidenční list důchodového pojištění

 • Úprava hodnot uváděných v případě mateřské dovolené (vyloučené doby, znak X u měsíců, za které se neodvádí pojištění). Pokud nebyla vykonávána činnost po celý rok, vyznačí se znak "X" v poli pro "1-12" a ne 12 znaků X v poli pro každý měsíc (týká se všech neplacených nepřítomností).

 • Pro správné chování je třeba mít u osoby v personalistice zadané děti s vyplněnými daty narození.

Mzdy - PDF formuláře pro zdravotní pojišťovny

 • Aktualizace formuláře Přehled o platbě pojistného za zaměstnavatele pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Mzdy - Příloha k žádosti o dávku

 • Oprava a doplnění zaokrouhlování při plnění PDF a XML výstupu Příloha k žádosti o dávku.

 • U mzdové složky “% VOZU” je nyní vyžadováno zadání celočíselné (zaokrouhlené) hodnoty.

Našli jste odpověď?