V případě, že ve slovenské firmě potřebujeme zadat přijatou fakturu od plátce z Eu s krácením odpočtu DPH postupujeme následujícím způsobem.

Vycházíme z hotnoty dokladu základ 1 000 Eur + DPH 200 Eur, celkem je hodnota dokladu 1 000 Eur

Je potřeba zadat položkový doklad, který bude mít dvě řádky.

  1. řádka - základ 800 Eur + DPH 160 Eur, řádky DPH 005-008, 018-019 T, řádky Kontrolního hlášení B.1.

  2. řádka - základ 200 Eur + DPH 40 Eur, řádky DPH 005-008 R, řádky Kontrolního hlášení B.1.-KR

Uvedená kombinace řádků DPH a řádků kontrolního hlášení nám zaručí správné zobrazení hodnot v přiznání DPH a kontrolním hlášení.

Do přiznání DPH vstupují hodnoty na řádek 07 - základ daně 1 000 Eur, na řádek 08 - daň 200 Eur, na řádek 19 - 160 Eur, celková hodnota vykázeného DPH v přiznání k DPH je 40 Eur.

Do kontrolního hlášení vstupuje celková hodnota dokladu - základ 1000 Eur a daň 200 Eur a dále skutečná výše odpočítané daně 160 Eur.

Našli jste odpověď?