Doplněk "Hromadné změny položek objednávky vydané" Vám umožní provést hromadnou změnu dat položek objednávky vydané. Tento doplněk umožňuje provést změny nad rámec standardní nabídky Flexi a jeho výhodou je možnost měnit více dat u označených položek dokladu najednou.

Po aktivaci doplňku naleznete uživatelské tlačítko v horním menu položek objednávky vydané.

Doplněk je dostupný pro varianty Business, Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).


Máme vytvořenou objednávku v níž je třeba provést hromadnou změnu u jejích položek.

Nejprve bude nutné označit zaškrtnutím polí u kterých položek je nutné provést hromadnou změnu. Poté se přesuneme na nové uživatelské tlačítko "hromadná změna"

Následně budeme přesměrováni a otevře se nám ve webovém prohlížeči v PC nové okno (viz obrázek).

Ve formuláři vyberete pole, které chcete změnit/doplnit a spustíte funkci "Hromadně změn". V našem případě se jedná o doplnění zakázky, střediska a štítku u konkrétních položek objednávky vydané.

POZOR: standardně je nastaveno, že činnost, zakázka, středisko v položce objednávky se automaticky kopírují z hlavičky dokladu. Ve formuláři je tedy nutné zaškrtnout i pole "Kopírovat zakázku/Kopírovat středisko" viz informace u položky objednávky ve Flexi, která napovídá, že je nutné pro aplikaci změny provést odškrtnutí.

Po stisknutí tlačítka nám stránka potvrdí úspěšně provedené změny.

Změna se nám po návratu do aplikace Flexi projeví provedením aktualizace dokladu nebo stisknutím klávesové zkratky Alt + R.

Našli jste odpověď?