V následujícím článku si ukážeme jak spárovat více dokladů v Kč s jednou úhradou v měně.

Faktura = 3 025 Kč

Faktura = 726 Kč

Bankovní doklad = 160 EUR

Bankovní doklad zaúčtujeme na peníze na cestě, tedy 221/261.

Následně půjdeme do menu Peníze/vzájemné zápočty a klikneme na tlačítko Nový. V dialogovém okně vybereme "Ručně".

Vyplníme typ pohybu (opačný než-li je v bance) Výdej , číslo a datum zápočtu a obchodního partnera. Dále vyplníme měnu dle úhrady v bance a stejný kurz.

Tímto zaúčtovaným pohybem si srovnáme účet 261.


V posledním kroku si opět vytvoříme nový doklad pomocí tlačítka "Nový" a volby "Ručně".

Vyplníme typ pohybu (stejný jako je v bance) Příjem, číslo a datum zápočtu a obchodního partnera. Dále uvedeme částku v Kč, která je rovna částce v Kč uvedené v bankovním pohybu.

Máme tedy vytvořený doklad a nic nám nebrání ke spojení úhrady s konkrétními doklady. Využijeme funkci SPÁROVAT - Ruční tvorba spojení úhrady.

Označíme doklady a určíme co dělat s případným rozdílem.

Zvolíte typ dokladu a dokladovou řadu pro zaúčtování rozdílu. Pokračujete tlačítkem "Dokončit".

Výsledkem je srovnání účtu 395 a úhrada dokladů na účtu 311.


Pokud se jedná o spojení úhrady v měně a jednoho dokladu v Kč je možné provést úhradu přímo v modulu Banka dle přiloženého návodu ZDE.


Našli jste odpověď?