Balení je z technického pohledu více měrných jednotek příslušné položky naráz. Ve Flexi tomu není jinak. Balením se ve Flexi rozumí násobek měrné jednotky.

Pokud Vás zajímá nastavení balení z pozice webové aplikace, použijte, prosím, náš druhý návod.

Kde mohu nastavit jednotlivá balení?

Jelikož se balení váže vždy ke konkrétní ceníkové položce, je právě ceníková položka místem, kde balení nastavit. Možnost uvedení balení nalezneme na záložce "Další specifikace" v detailu ceníkové položky.

Jak lze pozorovat v daném formuláři, ceníková položka disponuje možností uvedení celkem pěti různých balení. Více balení není možné uvést. Pro ukázku si vyplníme hned první balení, tedy řádek označený číslem 1.

K balení je možné uvést i EAN kód, pomocí kterého dokáže Flexi pracovat se čtečkou čárových kódů. Cena se automaticky vypočítává příslušným násobkem prodejní ceny.

EAN kód balení lze pak využít pro identifikaci jak přes desktopovou aplikaci, tak přes API.

Poznámka:

Množstevní slevy pracují nadále s počtem měrných jednotek jako takových, nikoliv s počtem balení.

Použití v dokladech

Ve chvíli, kdy k položce nastavíme první balení (řádek č. 1), bude toto balení jako první bráno v potaz při vytvoření nového dokladu. Příklad si ukážeme na vydané faktuře.

Po vložení položky do vydané faktury se automaticky vyplní dané balení na první pozici, v našem případě se jedná o krabici.

Poznámka č. 1:

Potřebujete primárně načítat do položek dokladů kus (či jinou primární měrnou jednotku) a zároveň používat i balení? Pokud ano, uveďte na první pozici v balení právě kus či jinou primární měrnou jednotku. Do položky dokladu se poté načte jako první a pro výběr na balení bude nutno ručně přepnout.

V tisku vydané faktury je poté balení zobrazeno následovně:

Poznámka č. 2:

Balení lze použít i v jiných prodejních dokladech (přijatá objednávka, vydaná nabídka apod.) či v dokladech nákupních (přijatá faktura, vydaná objednávka apod.).

Poznámka č. 3:

V současné době neumíme EAN kódy uvedené u balení načíst do inventury. Do budoucna však bude pravděpodobně implementováno.

FAQ

Potřebujete nástroj, jak pod jedním názvem (sadou) prodat více položek? Pokud ano, využijte funkci sad a kompletů.

Jak evidovat pro každé balení jinou šarži? Nahlédněte do naše návodu.

Našli jste odpověď?