Doplněk "Jaké doklady byly od svého založení změněny" Vám umožní získat přehled veškerých změněných záznamů za určité časové období.

Po aktivaci doplňku naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů (symbol oka) v agendách:

 • Faktury vydané (+ Prodejní kasa)

 • Faktury přijaté

 • Ostatní pohledávky

 • Ostatní závazky

 • Interní doklady

 • Příjemky/výdejky

 • Banka

 • Pokladna

Doplněk je dostupný pro varianty Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).

Obsahuje tři vstupní parametry:

 • Datum vystavení od/do

  (definuje, za jaké časové rozmezí má doplněk zahrnout doklady)

 • Počet dnů od založení

  (definuje, jaký je minimální počet dnů, které uplynuly od doby založení po změnu)

 • Počet výchozích dnů = 30 dní

Vypsány jsou veškeré změny záznamu. Používá se zejména pro kontroly účetního či auditora např. zda-li od odevzdaného DPH nenastala v dokladech změna. V případě potřeby zacílit tento doplněk na konkrétní změny dle Vašich požadavků je možné upravit našimi techniky. Kontaktujte naše technické oddělení podporaflexi@abra.eu


Spuštěním doplňku generujete doklady napříč všemi agendami.

V následujícím okně zadáme časový úsek pro který provedeme generaci přehledu změněných záznamů. Pokračujeme tlačítkem "Dokončit".

Následně se nám zobrazí přehled v němž jsou dostupné informace o veškerých změněných záznamech za konkrétní časové období.

Našli jste odpověď?