Přehled změn v ABRA Flexi (21. 7. 2022):

Legislativa

Nové funkce

 • Na položkách dokladu rozšířeny informace o stavu skladu, doplněny podrobnější informace o rezervacích a doplněny součty nevyřízených objednávek přijatých a vydaných.

 • Na obchodních dokladech (poptávky, nabídky, objednávky) umožněno definovat uživatelské stavy.

  • Stavy je možné podmínit aby se zobrazovali jen na některých modulech obchodního kolečka.

  • Na existující objednávky bude doplněn jeden ze standardních stavů, které jsou při aktualizaci vytvořeny.

  • Pokud nastavujete pole stavUzivK přes REST-API dojde k automatickému naplnění uživatelského stavu.

 • V REST-API na adresáři firem zpřístupněny atributy. V desktopové aplikaci jsou nepřístupné.

 • Souhrnné informace o firmě jsou dostupné v API na URL /summary na detailu záznamu.

Vylepšení

 • Účetní výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML zpřístupněn ve všech aktuálních licencích.

 • Vylepšeno určení státu DPH a sazeb DPH při fakturaci výdejek a objednávek.

  • Při tvorbě objednávky je stát DPH odlišný od standardní legislativy:

  • Po dokončení faktury a výdejky stát DPH zůstane dle nastavení objednávky:

 • Převodka - datum výroby

  • přenášení data trvanlivosti a data výroby

  • zadání data výroby na FAP je možné pouze, pokud doklad nevznikl ze skladové příjemky

 • Změněn výpočet dostupného množství na položkách dokladu tak, aby více vypovídal o tom, kolik mj je možné naskladnit/vyskladnit.

 • Sjednoceno chování dotazování na ID záznamu v REST-API na evidenci ceník s ostatními evidencemi.

 • Po smazání faktury/výdejky, která byla vytvořena z objednávky se na objednávce obnoví rezervace.

 • Změněn výpočet kurzového rozdílu mezi doklady v cizích měnách.

  • Nyní se počítají například i u dokladů kde kurz je stejný, ale vlivem rozdílných zaokrouhlení jsou rozdílné částky v tuzemské měně.

  • Vylepšeno určení typu dokladu kurzového rozdílu.

 • Do standardní účetní osnovy byl doplněn účet 603 Ostatní tržby.

  Ve výkazu zisku a ztráty je dostupný na řádku I. Tržby z prodeje výrobků a služeb. Pokud jste si v minulosti tento účet vytvořili, dojde k jeho úpravě (Podrozvahový → výsledkový + výnosy).

 • Do REST-API doplněna možnost konfigurace SMTP serveru. Vývojářská dokumentace je dostupná na adrese https://demo.flexibee.eu/devdoc/smtp-conf

 • Vylepšeno určení strany MD nebo DAL u účtů s druhem aktivní/pasivní (dle výsledku) v účetním výstupu Stavy účtů.

 • Na bankovní spojení v adresáři v REST-API doplněna podpora identifikátoru iban:

 • Parametr uživatelských dotazů typu Aktuální záznam podporuje volbu Mohutnost N, při které se do dotazu předává seznam vybraných záznamů.

 • V průvodci tvorbou kontrolního hlášení umožněno zadat číslo jednací i v případě, že se nejedná o rychlou odpověď na výzvu.

 • Na macOS zvýšena výchozí paměť přidělená programu na 2GB.

 • Na macOS vynucována čeština (čísla by měla být dle českých pravidel).

Údržba

 • Omezení maximální délky textového pole Číslo objednávky na hlavičkách dokladů na 2000 znaků pro zajištění funkčnosti na databázích PostgreSQL od verze 12. Při překročení uvedené délky dochází k automatickému zkracování textu.

 • Aktualizace loga aplikace.

Opravy chyb

 • Při změnách v nastavení SMTP přes REST-API není potřeba stále posílat heslo.

 • Změna zaokrouhlení stravenkového paušálu. Nově zaokrouhlujeme dolů.

 • Ve mzdách za rok 2021 a 2022 zvyšovala chybně částka penzijního připojištění nad limit základ daně.

 • Ve mzdách v roce 2021 a 2022 mohla být částka Nezdanitelné částky celkem a Srážky celkem záporná - pokud bylo vyplaceno penzijní pojištění nad limit.

 • Opravena chyba v REST-API kdy po smazání typu dokladu docházelo k chybě 500 při vytvoření nového dokladu.

 • Při navýšení množství na položce vydané faktury se odrezervuje odpovídající množství. Dříve se chybně odrezervovala nová hodnota množství.

 • Služba Zaokrouhlení cen a Korekce cen v tuzemské měně nejsou dostupné na uhrazených dokladech.

 • Propaguje změnu měny na položky v případě, kdy import obsahuje kurz i kurzové množství.

 • Opraven HTTP kód odpovědi při pokusu o obnovení ze zálohy na neplatný identifikátor firmy (velká písmena, mezerník,…) přes REST-API.

 • Upraven výpočet nákupní ceny a nákladů při FIFO skladu v analýze prodeje.

 • Opravena chyba aplikace, která se objevovala po vyplnění konkrétního čísla dokladu v průvodci tvorbou salda.

 • Opravena chyba, kdy nedošlo k obnovení stavu objednávky pokud byla realizována více doklady.

 • Opravena chyba při změně měny v párování položkových dokladů přes REST-API.

 • Opravena chyba při přejmenovávání naimportovaných EDI zpráv.

 • Při zaúčtování prodejek do pokladny v cizí měně se již nevytváří nulové doklady.

 • Dry-run import nového záznamu s uvedením externího identifikátoru nekončí interní chybou aplikace.

 • Zaokrouhlovací položka se neodesílá do pokladny Elcom. Pokladna si zaokrouhlení doplní.

Našli jste odpověď?