V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit soubor z Excelu s položkami inventur, který lze nahrát skrze webové rozhraní. Položky inventur lze importovat pomocí Excelu pouze ve webovém rozhraní, v desktopové aplikaci není import z Excelu štítků dostupný.

Importem z Excelu do položek inventury můžeme založit nové i upravit stávající položky.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.

Inventura

Obdobně jako u dokladových evidencí ve Flexi, je pro import položek inventury zapotřebí, aby existovala hlavička inventury. Jak takovou hlavičku inventury založit, naleznete v našem návodu.

Hlavička by měla obsahovat zejména datum zahájení a stav inventury. Typ inventury (resp. její pojmenování) je volitelný.

Položky inventury

Pro samotný import položek inventury nám pak stačí čtyři následující sloupce. V závorkách jsou uvedeny strojové názvy sloupců. Pokud takto budou pojmenované sloupce i v Excelu, dojde k jejich automatické identifikaci při importu.

Kód z ceníku (cenik)

  • Odkazuje na kód (identifikátor) ceníkové položky.

Kód skladu (sklad)

  • Odkazuje na kód (identifikátor) skladu.

Poznámka: Dle volby ceníkové položky a skladu dojde na pozadí k výběru příslušné skladové karty.

ID inventury (inventura)

  • Číselné ID (sloupec ID) hlavičky inventury. Jedná se o povinné pole kvůli zařazení správnému zařazení položek.

  • Pokud se Vám sloupec ID v hlavičce nezobrazuje, zobrazte si jej pomocí nastavení formuláře.

Reálný stav (mnozMjReal)

  • Určení množství, které je reálně skladem.

  • Následná generace dokladů generuje rozdíl mezi programovým (tím, co je ve Flexi) a reálným stavem.

Veškeré vlastnosti evidence štítky naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/inventura-polozka/properties

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je však zřejmě Export do Excelu všech potřebných sloupců ve formátu vhodném pro import do Flexi.

__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru, který obsahuje nové položky inventury. Jestliže chcete měnit již existující položky využijte pole (resp. sloupec) ID.

Možnost importu položek inventury nalezneme v sekci položek v detailu inventury samotné. Kde konkrétně můžete pozorovat na snímku obrazovky níže.

Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru kliknutím do pole. Stejně tak je ho do stejného pole možné přesunout.

Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:

Takto nastavený Excel přesuneme do výše zmíněného pole pro import. Díky správnému pojmenování sloupců došlo k automatické identifikaci sloupců ve Flexi.

Nezbývá nic jiného, než vyzkoušet import. Jedná se o takový import "nanečisto", kdy není prozatím nic importováno, dozvíte se však o případných chybách v importu.

O výsledku zkoušky jsme vždy informovány po vzoru výše. Pokud je vše v pořádku, zbývá poslední krok. Není jím nic jiného, než import "na ostro".

Výsledek importu vypadá stejně jako u zkoušky. Rozdíl můžeme vidět však již v naimportovaných položkách inventury (po levé části).

Jakmile jsou položky inventury naimportovány, můžeme přejít k dalším krokům, které po importu následují. Může to být aktualizace programových stavů a následná generace inventurních rozdílů. Více informací v našem návodu.

Našli jste odpověď?