Chorvatsko od roku 2023 přechází na měnu EUR. Před plným přechodem na eura platí od 5. 9. 2022 sytém duální měny, které má přispět na zvykání si na novou měnu.

Pro dodavatele a prodejce je nutné zobrazovat na tiskopisech dvojí ceny, tedy v EUR a Kn. Pokud dodáváte do Chorvatska je nutné tuto informaci zobrazit na tiskopisech.

V ABRA Flexi lze nastavit konverzní kurz a duální měnu přímo v nastavení firmy.

Toto nastavení naleznete v sekci Firma > Nastavení > Legislativa.

Toto nastavení umožní zobrazit dvě měny na tiskových sestavách a konverzí kurz.

Konverzní kurz je stanoven na úrovni 7,5345 kuny za euro. V případě, že je pro Vás duální měna HRK, je nutné zadat převrácený kurz 0,133076.

Výsledné zadání se projeví na tiskové sestavě.

Upozornění: Toto nastavení je globální a projeví se na všech fakturách, pro všechny partnery.

V případě, že chcete vystavovat faktury ve dvou měnách pouze vybraným partnerů, je nutné vytvořit uživatelskou tiskovou sestavu. Úpravu můžete provést pomocí externího nástroje JasperSoft Studio. Další variantou je úprava tiskové sestavy z naší strany pro Vás na zakázku. Hodinová sazba za úpravy je 1 600 Kč bez DPH. Celková pracnost se odvíjí od náročnosti úprav a počtu sestav. Standardní doba dodání je 14 dní po úhradě zálohové platby.

FAQ

Měny


Potřebujete poradit?

V případě dotazů k aplikaci či úpravám nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Našli jste odpověď?