V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Položky vydaných nabídek. Vydané nabídky slouží obecně jako nabídka směřovaná Vaším odběratelům, na jejímž základě může případě následovat přijatá objednávka. Více informací o vydaných nabídkách naleznete v naší dokumentaci.

Tento návod se však nezabývá importem vydaných nabídek jako takových, nýbrž jejích položek. Ty mohou být založeny až ve chvíli, kdy existuje samotná vydaná nabídka, do které budou importovány.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Položky vydané nabídky).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního souboru. Importovat budeme následující vzorový soubor: polozkyVydaneNabidky.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.

Sloupec

Význam

Obchodní doklad

Vyplňte kód (interní číslo) vydané nabídky, do které mají být položky importovány.

Kód z ceníku

Identifikátor (sloupec kód/zkratka) příslušné ceníkové položky.

Název

Název položky. Nebude-li importován, bude přenesen z ceníku.

Cena za MJ

Prodejní cena dané ceníkové položky. Nebude-li importována, bude přenesena z ceníku.

Sklad

Sklad, ze kterého má být položka vydána. Vyplňuje se pouze za předpokladu, že se jedná o skladovou položku.

Pokud odkazujete na ceníkové položky, jsou z něj do položky doplněny veškeré v něm uvedené informace. Může se jednat například o sazbu DPH, typ ceny či jiné textové informace.

Znovu připomínáme, že pokud chcete importovat položky vydaných nabídek, je nejprve zapotřebí vytvořit samotnou nabídku, do které položky budete importovat.

Do položek vydaných nabídek lze importovat více informací. Pro ukázku nám však postačí výše zmíněné.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/nabidka-vydana-polozka/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o aktualizaci vydané nabídky. Ve sloupci "K aktualizaci" bude počet importovaných položek.

Pokud byste chtěli aktualizovat již existující položky, bude vypadat potvrzení importu položek stejně. V takovém případě odkazujte vždy na sloupec ID.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, v evidenci v příslušných vydaných nabídkách nově vytvořené položky.

Našli jste odpověď?