Doplněk "Duplicity variabilních symbolů na skladových dokladech" Vám umožní získat přehled veškerých duplicitních variabilních symbolů v modulu Příjemky/výdejky.

Doplněk je dostupný pro varianty Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).


Po aktivaci doplňku naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů (symbol oka) v agendě Příjemky/výdejky.

Po zvolení sestavy DUPL_VARSYM_: Duplicity variabilních symbolů pokračujete tlačítkem "Dokončit".

Výstupem je tabulka s variabilním symbolem, počtem výskytů a číslem dokladu.

  • Uživatelský dotaz pracuje s duplicitami napříč všemi založenými účetními

    obdobími.

Dále je možné výstup z důvodu přehlednosti za filtrovat na obsah konkrétního účetního období v poli interní číslo.

Našli jste odpověď?