Editor konfigurovatelných reportů

Webové rozhraní ABRA Flexi nabízí editor údajů na konfigurovatelných tiskových reportech

Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud Vám systémové reporty nedostačují, chybí Vám některá důležitá informace pro Vaše partnery nebo je pro Vás tvorba uživatelských reportů příliš technicky náročná jsou konfigurovatelné reporty právě pro Vás.

Konfigurovatelné reporty

Pro využití editoru je nutné mít nejprve připravený konfigurovatelný report. V první fázi z naší strany zpřístupňujeme konfigurovatelnou fakturu vydanou a objednávku přijatou. Editor reportů je dostupný pouze ve webovém rozhraní ABRA Flexi.

Seznam konfigurovatelných reportů lze získat na adrese: /c/{firma}/configurable-reports nebo přímo na demo aplikaci. V první fázi z naší strany zpřístupňujeme konfigurovatelnou fakturu vydanou a objednávku přijatou.


Tvorbu konfigurovatelných reportů, které lze následně pomocí editoru upravovat naleznete v samostatné dokumentaci Konfigurovatelné reporty.

Konfigurovatelný tiskopis připravený z naší strany má nový vylepšení design. Tento report můžete ihned využít v editoru.

Editor konfigurovatelných reportů

Použití editoru si ukážeme přímo na Konfigurovatelné faktuře. Tiskopis naleznete i přímo ve Vaší aplikaci v seznamu tisků jak v desktopové aplikaci tak ve webové. V evidenci Vydané faktury přistupte přímo na konkrétní fakturu a pomocí tlačítka Další funkce vyberte Tisknout - Konfigurovatelná faktura.

Pomocí ikony matice přistoupíme do editoru reportu. Ikona matice také indikuje, které reporty je možné konfigurovat pomocí editoru. Editor nabízí dvě základní záložky konfigurace - Nastavení editovatelných polí a Překlad reportu. Jaké hodnoty a možnosti jsou k dispozici v jednotlivých záložkách definuje vývojář v definici konfigurovatelného reportu. Nyní si popíšeme možnosti standardní konfigurovatelné faktury.

V desktopové aplikaci do editoru přistoupíme ze seznamu tisků.

Nastavení polí

Standardní konfigurovatelná faktura nabízí oblast pro editaci ve třech sloupcích v šedém pruhu. Do tohoto šedého pruhu můžete přidat další Vámi vybrané informace.

Standardně uvedené údaje Data, Forma úhrady, Platební údaje jsou pevně dané a není možné je odstranit. V editoru je možné přidat další libovolné informace pod úvodní šestici. Další možnost je nastavit doprovodnou informaci ke každé položce dokladu.

Zde je ukázka nastavení jednotlivých sloupců s novými informacemi a přidání Poznámky ke každé položce faktury.

Výsledný šedý rámeček na tiskopise obsahuje standardní údaje a dále i námi nově nadefinované pole. Stejně tak přidanou poznámku k položce dokladu.

Standardní konfigurovatelná faktura dále nabízí možnost upravit další globální vlastnosti týkající se vzhledu tiskopis jako například tisknout informaci "UHRAZENO" u uhrazených dokladů.

Výsledkem je pak informace na tiskopise.

Překlady reportu

Poslední možností, kterou konfigurovatelná faktura nabízí je editace překladů. Možnosti překladů opět definuje vývojář v definici konfigurovatelného reportu. Ve standardní konfigurovatelné faktuře je možné definovat dostupné texty v jazycích čeština, angličtina, slovenština a němčina.

Máte tak možnost například sestavu přejmenovat, či upravit libovolné popisky polí či informaci o uhrazení dokladu.

Náhled reportu

Od verze webové aplikace 2023-07-07 je možné zobrazit náhled tisku bez nutnosti editor uzavřít. Můžete si tak úpravy ihned zobrazit.

Potřebujete poradit?
V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?