Dokumentace REST API

Využívání API nad instancí v Cloudu musí být v souladu s licenčními podmínkami.

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +1
219 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech a 1 další
Dokumentace REST API

Nastavení firmy v REST API

Jak získat či upravit nastavení firmy přes REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Autentizace

ABRA Flexi podporuje několik způsobů autentizace
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Sestavování URL

Struktura URL pro ABRA Flexi se skládá z několika částí
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Podporované formáty

Jaké jsou podporované formáty pro Rest API ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Export do PDF

Jak exportovat data do PDF v REST API?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přístupová práva

Jak pracovat s přístupovými právy
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Obsluha chyb

Ukázka chybových odpovědí
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výkonnostní optimalizace

Softwarové a hardwarové optimalizace
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Podporované HTTP Operace

Jaké jsou podporované HTTP operace
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Testovací uložení (dry-run)

Kontrola dat přes dry-run
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Serverová autorizace přes REST API

Autorizace na serveru pod jiným uživatelem
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Validace dat

Validace datu při jejich ukládání
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Problém s vracením polí

API mi nevrací všechna pole. Jak je získám všechna?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem
Podpora Flexi XML

ABRA Flexi XML

Komunikace přes ABRA Flexi XML
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Podporované typy proměnných

Jaké jsou podporované typy proměnných v REST API?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Identifikátory záznamů

Jak identifikovat záznamy v ABRA Flexi?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Režim individuálních kódů ceníkových položek

Aktivace režimu individuálních kódů odběratele/dodavatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Inkrementální aktualizace

Částečné aktualizace záznamů v REST API
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Povinné položky importu

Povinnost atributů v REST API
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vnitřní vazby při ukládání

Závislé položky a jejich nastavení
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Režim pro založení / změnu

Založení a změna záznamu v REST API
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Provádění akcí

Provádění akcí v REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Datum poslední změny

Jak zjistit datum poslední změny záznamu v REST API
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výpočet Daně z přidané hodnoty (DPH)

Výpočet a zaokrouhlování DPH
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Práce s uživateli

Práce s uživateli přes ABRA Flexi XML
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Předchozí hodnota – způsob reakce na změnu

Funkce reakce na změnu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dávkové operace

Aktualizace více záznamů zároveň
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Transakční zpracování

Jak omezit transakční zpracování např. při importu velkých XML
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Workflow a procesy

Jak pracovat s nástrojem Activiti?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

XML Schéma (XSD)

Popis struktury XML ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Kurzy na dokladech

Jak importovat zahraniční faktury
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

QR kód dokladu

QR kódy pro úhrady dokladu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Štítky

Práce se štítky v REST API
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem
Pokročilé příkazy

Přehled změn záznamu v REST API

Jak dohledat historii záznamu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření přeplatku pomocí REST API

Jakým způsobem vytvářet přeplatky v REST API ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tvorba faktury z uhrazených záloh

Jak v REST API vytvořit fakturu rovnou z uhrazených záloh?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Rozúčtování vedlejších nákladů na sklad - API

Jak v API rozúčtovat vedlejší náklady do skladového dokladu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Bankovní kniha v REST API

Jak přes API vygenerovat bankovní knihu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pokladní kniha v REST API

Jak přes API vygenerovat pokladní knihu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Aktualizace firem z ARES přes API

Jak provést službu "Aktualizovat vše" a "Aktualizovat z internetu" přes API?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Založení mzdové složky přes API

Jak přes API založit údaje ohledně docházky, jako jsou odpracované hodiny, nepřítomnost a podobně?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zaokrouhlení cen dokladu v REST API

Jak zaokrouhlit ceny na přijaté faktuře či pokladního dokladu přes API Flexi?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Souhrnné informace o firmě v adresáři přes REST API

Jak získat informace o obchodním partnerovi pomocí REST API Flexi
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Tvorba ZDD přes REST API

Jak vytvořit zálohový daňový doklad (ZDD) ze zálohy a dokladu, který ji uhrazuje.
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Fakturace skladového pohybu přes REST API

Jak fakturovat příjemku či výdejku pomocí API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Strom ceníku přes REST API

Jak vytvořit strom ceníku přes REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Konfigurace vlastního SMTP v REST API

Jak nastavit SMTP server pomocí REST API Flexi?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Použití /query v REST API

Využití volání /query v POST requestech
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Přepočítání cen kusovníku přes REST API

Jak přepočítat kusovník pomocí REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Nastavení osoby v personalistice pomocí REST API

Jak změnit nastavení osoby v personalistice přes REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Přiznání DPH - REST API

Jak přes API získat přiznání DPH v XML nebo PDF?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Podpis k úhradě přes REST API

Jak podepsat fakturu k úhradě pomocí REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Párování plateb

Jak v REST API párovat platby s doklady?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Hotovostní úhrada

Hotovostní úhrada přijaté nebo vydané faktury v REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Úhrada faktury z přeplatků v pokladně a bance

Jak uhradit faktury z přeplatku v bance nebo pokladně přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Úhrada faktury vzájemným zápočtem závazků

Jak uhradit fakturu přes vzájemný zápočet v API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odpočet záloh a ZDD - API

Odpočet zálohy a ZDD (vystavení daňového dokladu k platbě)
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Načítání bankovních výpisů

Jak načítat bankovní výpisy v REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zápočty

Jak vytvořit vzájemný zápočet dokladů v REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vazby ZDD

Jak provázat ZDD s bankovním dokladem v REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Příkaz k úhradě

Jak vytvořit příkaz k úhradě v REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Příkaz k inkasu

Jak vytvořit příkazu k inkasu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odesílání dokladů e-mailem - REST API

Jak pomocí REST API a SMTP serveru odesílat doklady?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stav úhrad k datu REST API

Jak vygenerovat saldo stavu úhrad k datu přes API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Odeslání výplatní pásky emailem - REST API

Jak pomocí API odeslat výplatní pásku emailem?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceník

Jak získat individuální ceník pro danou firmu či ceníkovou skupinu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Generování faktur ze smluv

Jak generovat faktury ze smluv přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské dotazy

Jak pracovat s uživatelskými dotazy přes REST API?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Web Hooks

Jak přes REST API dozvědět ve Vaší aplikaci o změně?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Changes API

Changes API (sledování změn)
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stav skladu k datu

Jak zjistit stav skladu k datu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Aktualizace požadavků na výdej

Jak spustit přes REST API aktualizaci požadavků na výdej?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Inventura - Vygeneruj doklady

Generace rozdílů v inventuře přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Inventura - Aktualizuj stavy

Aktualizace programových stavů inventury v REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Přepočet skladu - REST API

Jak vyvolat přepočet skladu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Analýza nákupu / prodeje

Jak přes REST API zpracovat analýzu nákupu či prodeje?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tvorba nabídky/objednávky z poptávky/nabídky

REST API - tvorba nabídky z poptávky / tvorba objednávky z nabídky
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace objednávky

Jak realizovat přijatou objednávku přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Objednání zboží v přijaté objednávce

Tvorba objednávky vydané z objednávky přijaté přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Atributy - REST API

Jak pracovat s atributy ceníku a adresáře v REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské vazby

Jak pracovat s uživatelskými vazbami přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykání a odemykání záznamů

Jak zamknout či odemknout jednotlivé záznamy přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stavy účtů

Jak vyvolat výstup stavů účtu přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní výstupy v REST API

Nové účetní výstupy dostupné v REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Řádky přiznání DPH - API

Export řádků uložených přiznání přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Přepočet stavu účtů - REST API

Jak pomocí API spustit přepočet stavu účtů?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Inicializace účetního období přes REST API

Jak uzavřít období a iniciovat následující pomocí REST API Flexi?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Dobropisy

Jak dobropisovat faktury pomocí REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření a zrušení účelu GDPR

Jak pracovat s účely GDPR přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Import EET certifikátů

Jak importovat EET certifikát přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zaúčtování prodejek

Jak zaúčtovat prodejky přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem
Přizpůsobení aplikace

Adresář pro vývojářské přizpůsobení

Pro některé účely mohou programátoři přizpůsobit nastavení systému
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské tlačítko

Jak si přizpůsobit ABRA Flexi pomocí uživatelských tlačítek?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské emailové šablony v REST API

Tvorba a načtení uživatelských emailových šablon v REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Podpora pro Ruby On Rails

Režim pro zjednodušení práce při použití Ruby on Rails
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Externí autorizace

Jak přes API provést externí autorizaci?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Autentizace kontaktu

Využití uložených kontaktů k autentizaci
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Dávkové operace

Batch API - serverová administrace
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odhlašování uživatelů v REST API

Jak odhlásit uživatele přes REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Automatické startování jádra

Spouštění serveru - automaticky
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výměna SSL certifikátu

SSL certifikát a jeho změna přes REST API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Bezpečnost

Ochrana před možnými útoky
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

XSLT transformace

XSLT transformace pro převod XML formátů
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Konvertor Flexi2XML

Konverzní nástroj Flexi2XML pro převod XML formátů
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Stažení Flexi2XML

Soubory pro stažení Flexi2XML
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Dávkové zpracování pomocí nástroje Flexi2XML

Konverzní nástroj pro převod dat z/do ABRA Flexi pomocí XSLT transformace
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Příklad použití flexibee2xml na macOS

Jak spustit a předat parametry nástroji flexibee2xml na macOS?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem
Referenční příručka a časté dotazy k REST API

Zamykání období přes REST API

Jak zamknout období v API Flexi?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Použití includes k zjištění informací z hlavičky dokladu

Jak zjistit vlastnosti hlavičky dokladu z jeho položky v API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Balení v REST API

Jak nastavit a používat definovaná balení pomocí REST API Flexi
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Lze přes API získat stav skladu ze sad a kompletů?

Jak si z pozice ceníku zjistit stav skladu jednotlivých položek sady?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrování poplatků pomocí REST API

Potřebujete vyfiltrovat ceníkové položky, které mají poplatky?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba při importu: Nebyl nalezen záznam dle parametrů: stat=CZ.

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

cURL příkaz pro import dat do aplikace

Pomocí cURL a API Flexi lze importovat například ISDOC
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

REST API vrací timeout, proces na pozadí stále běží nebo je nutné požadavek opakovat?

REST API vrací 504 - přeruší se předchozí (stále běžící) proces ve ABRA Flexi? Nedojde k souběhu transakcí?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Získání položek dokladů

API mi na faktuře vydané nevypisuje položky. Jak získám položky dokladů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání poplatku přes REST API

Jak smazat poplatek přes API?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Pomalé odezvy Linux serveru při práci se šifrováním

Může docházet například k zasekávání REST API požadavků při ukládání hesla ke kontaktu (hashování)
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Navázané doklady přes API

Jak pracovat s relation vazebni-doklady v URL?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak přes API uložit PDF k dokladu?

Přiložení PDF k faktuře pomocí cURL
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Import částek položek faktury

Jaké částky položek faktur importovat v jakém případě?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání/nesmazání výdejky společně s fakturou

Zdroj pro sklad. doklady
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Přidání položek inventury přes API

Jak vložit položky do inventury přes API?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování a vzájemná úhrada dokladů

Jak párovat a uhradit doklady pomocí API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Changes API a WebHooks

Changes API - Postup zavedení WebHooks
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

API - Adresář - Typ vztahu - filtry

Filtrování v adresáři podle typu vztahu
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Import faktury končí chybou ve výpočtu sumCelkem

Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumCelkem] se liší od vypočtené hodnoty [0.0] [00000001/15]: sumCelkem - 300.0
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Automatické popisy jsou anglicky v českém rozhraní

Při tvorbě dokladu přes API jsou některé texty v cizím jazyce
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba 400 při odesílání URL (cURL)

Chyba 400 při odesílání URL s filtrací přes curl
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Převodka - REST API

Příklad převodky mezi sklady přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak v API získat vydanou fakturu včetně položek faktury a údajů z ceníku

Volání vydané faktury včetně položek faktury a údajů z ceníku pomocí API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - bankovní účet a firma

REST API - Jak spojit bankovní účet s firmou
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nefunkční import objednávky (lišící se hodnota)

Při tvorbě objednávky (dokladu) přes API (XML) se nedaří import z důvodu odlišné hodnoty celkem
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Definice detailu pro evidenci ve vazbě

Jak nadefinovat detail pro evidenci ve vazbě při volání API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba: Tvorba pol. dokladu s cizím státem

REST API při vytváření položkového dokladu při uvedení cizího státu vrací chybu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - chyba

Nalezena nekonzistence dat u vlastnosti Popis
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Úroveň detailu v relacích (relations)

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API 2. typ snížené sazby DPH

Jak zapíši přes REST API 2. typ snížené sazby DPH?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Flexi nereaguje

Flexi nekomunikuje s jiným programem po obnovení zálohy
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vzájemný zápočet

Tvorba vzájemného zápočtu (další informace)
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykání dokladů přes API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceník - filtrace, úrovně detailu

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrování + relace

Filtrování + relace (podevidence) v jedné URL
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zjištění cen. úrovně s jednotlivými přiřazenými položkami

Jak pomocí API zjistit cenovou úroveň společně s výčtem položek z ceníku přiřazených k dané úrovni?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Založení dokladu s osvobozenou částkou

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Naskladňování položek s výrobními čísly

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Import evidencí přes API

Jak zjistím, které evidence lze importovat přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odesílání emailem společně s uložením přílohy

Lze přes API s odesláním emailu rovnou uložit danou PDF přílohu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Určení šarže a expirace a jejich následné zobrazení

Lze přes API určit šarži a expirace položky dokladu a zobrazit si evidenci daných šarží a expirací produktu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak přes API zjistím verzi aplikace?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace všech položek objednávky najednou

Lze přes API realizovat objednávku najednou, nikoliv po jednotlivých položkách?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze přidat peněžní ústav s kódem 8050

Nelze přidat peněžní ústav s kódem např. 8050 (může se týkat i více kódu bank).
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vygenerování autentizačního tokenu

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výpočet mezd přes REST API

Je možné provádět výpočet mezd a upravovat data v personalistice přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Dávková editace záznamů pomocí filtru

Je možné dávkově upravovat záznamy pomocí filtru?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření zálohy z objednávky se zachováním položek pomocí REST API

Jak pomocí API vytvořit zálohu z přijaté objednávky tak, aby v záloze zůstaly rozepsané položky objednávky?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba: "The value of attribute "filter" ....

"The value of attribute "filter" associated with an element type "faktura-vydana" must not contain the '<' character."
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření dobropisu a provázání s fakturou v jednom requestu

Nedaří se mi vytvořit dobropis přes API a provázat jej s fakturou
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Rozdíl mezi action=delete a metodou DELETE

Jaký je rozdíl mezi action=delete a metodou DELETE?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zapisují se do nějakého logu jednotlivé přístupy přes REST API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Je možné filtrovat záznamy podle externích ID?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Dohledání ceníkové položky jako podobného zboží

Jak dohledat, kde je ceníková položka uvedena jako podobné zboží?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - automatické párování

Jaká z možností automatického párování je použita přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrování záznamů při automatickém párování přes REST API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze zapnout Changes API

Chyba: Akci se nepodařilo provést: Failed to query single object for SQL 'select create_or_drop_changes_triggers(true)'
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - Chybné vytváření bankovního dokladu

Při tvorbě bankovního pohybu pomocí API se objevuje chyba: Zadaná hodnota se liší od vypočtené
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pole "source"

K čemu slouží pole source daného záznamu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Čerpání ZDD - REST API

Jak poznám pomocí API kolik z částky ZDD je již využito?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba při importu dat

"Error 503 Service Unavailable"
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba API: Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Lze využít filtrace webového rozhraní v API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Lze volat evidenci přehledů v API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tisk přes API

Lze tisknout doklady pomocí API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní výstupy - REST API

Lze přes API získat některé účetní výstupy (Účetnictví -> Účetní výstupy)?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Použití detail=custom pro zjištění způsobu párování

Jak používat vnořený detail=custom pro zjištění způsobu párování z uhrazené faktury?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Generace PDF s elektronický podpisem

Lze přes API generovat PDF s elektronickým podpisem?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vzorové přidání přílohy k záznamu přes API

Ukázka přidání přílozy přes API.
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské tlačítko otvírá okno pro každý ze zvolených záznamů

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

cURL příkaz na generování faktury do PDF

Jak vygenerovat PDF z aplikace pomocí REST API a cURL
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Import nové měny s fakturou zároveň

Import XML s novou měnou a fakturou s odkazem na měnu zároveň selže
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrace pohybů na účtech z minulých období

Jak přes API vyfiltrovat pohyby na účtech z minulých období?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Při změně názvu firmy se nezměnil databázový identifikátor firmy

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Atributy szbDph a typSzbDphK

Jaký je rozdíl mezi atributy szbDph a typSzbDphK u položek faktur?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stavy účtů z minulého období

Lze získat účetní výstup stavů účtů z minulého období (přes API)?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Více objednávek do jedné faktury

Jak realizovat více objednávek do jedné existující faktury?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrace pomocí výčtu prvků pro štítky

Lze v URL filtrovat pomocí výčtu prvků pro štítky (např. "stitky in (1, 2, 3)")?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Obsažení položek dokladů při použití detail:custom

Při použití custom detailu a ID záznamu přímo v URL jsou v response obsaženy i položky dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Přiřazení ext. ID v JSON formátu

Jak k záznamu přiřadit externí ID v JSON formátu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odpočet dvou záloh do jedné faktury (XML)

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

API vrací chybu - Pokud má být vygenerován skladový doklad, musí být vyplněn typ skladového dokladu

Při importu faktury dochází k chybě ohledně generování skladového dokladu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování plateb v JSON formátu

Příklad párování platby s dokladem v JSON formátu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vymazání zanořené evidence prostřednictvím JSON formátu

Vymazání zanořené evidence (např. položek) prostřednictvím JSON formátu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stažení příkazu k úhradě přes API

Oficiálně momentálně není podporování stažení příkazu k úhradě přes API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Použití action="delete" ve formátu JSON

Použití action="delete" ve formátu JSON
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání relace mezi cenovou úrovní a ceníkem přes API

Postup lze aplikovat na smazání relací obecně
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Založení přílohy k záznamu pomocí cURL

Jak pomocí cURL přidám přílohu k záznamu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace objednávky v JSON formátu

Příklad realizace přijaté objednávky v JSON formátu prostřednictvím API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Složitější příklady API volání

Vydaná faktura včetně položek faktury a údajů z ceníku
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Generování odpisů přes API

Příklad generace odpisů majetku přes API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stav konkrétního účtu přes API

Příklad GET volání stavu účtu přes API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stažení příkazu k úhradě přes API

Příklad URL adresy
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze mi načíst příloha .docx přes API kvůli Content-type, který je delší než 50 znaků

Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem