Alle collecties
Privacy & Presscloud
Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?
Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?
Rob ten Hoove avatar
Geschreven door Rob ten Hoove
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt, dan is daarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn dus geen persoonsgegevens volgens de AVG, maar gegevens van de medewerkers of van een journalist als ZZP’er zijn dat daarentegen weer wel. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Dit is een erg ruim begrip, van het verzamelen tot en met het verwijderen. Presscloud verwerkt persoonsgegevens en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om, zodat alle verwerkingen voldoen aan de vereisten van de AVG.

Was dit een antwoord op uw vraag?