Alle collecties
Privacy & Presscloud
Wat doen jullie bij een datalek?
Wat doen jullie bij een datalek?
Rob ten Hoove avatar
Geschreven door Rob ten Hoove
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer er zich een datalek voordoet, zullen wij handelen volgens onze procedure datalekken. Deze procedure is zorgvuldig opgesteld en in lijn met de AVG. Er is sprake van een datalek wanneer zich een inbreuk op de beveiliging voordoet die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of toegang van persoonsgegevens. Indien er zich een datalek voordoet, zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Dit houdt onder meer in dat wanneer het een meldenswaardig lek betreft, dat wij deze binnen 72 uur zullen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen wij de betrokken op wie de gelekte gegevens betrekking heeft daarvan op de hoogte stellen.

Was dit een antwoord op uw vraag?