Du är fri att åka (nästan) vartsomhelst, så länge du avslutar din åktur inom parkeringszonen. Tänk på att alltid använda cykelvägar och var vaksam runt bilister och fotgängare. Följ alltid trafikreglerna, använd hjälm och kör försiktigt när du kör omkring andra.

Hittade du svaret?