Om dina upplåsningar, körminuter eller pausminuter tar slut inom 24h-perioden kommer du att debiteras enligt gällande taxa i din stad för de överskridande upplåsningarna eller minuterna.

Exempel:

Du har förbrukat 5/5 upplåsningar men du har 10 körminuter kvar, vad händer?

Om du låser upp en 6:e scooter och åker i 8 minuter kommer du endast debiteras för den del av passet som faktiskt överskrider dina förmåner inom passet. Du kommer därmed debiteras 10kr i upplåsningsavgift då du överskridit dina upplåsningar, men ingenting för minuterna då du har 10 minuter tillgodo.

Du kan enkelt hålla koll på hur många upplåsningar, körminuter och pausminuter du har förbrukat innan återställningen sker genom att klicka på Qick Pass i appen (gäller endast när man har ett pass)

Hittade du svaret?