Vi har varit aktiva sedan hösten 2019 och därmed har vi erfarenhet av 2 vintersäsonger. Hittills har vi aldrig behövt plocka in scootrarna under en längre period, men det är också för att vi haft förhållandevis "snälla" vintrar. Vi har egentligen två lösningar: det ena kan vi använda när vi anser att det inte är trafiksäkert att åka i en eller två dagar pga oväder. Det vi kan göra då är att göra scootrarna otillgängliga (dom står kvar utomhus men går inte att använda), för att sedan aktivera dom igen när vädret tillåter.

Det andra alternativet är om vi ser att det inte kommer vara trafiksäkert under en längre period, säg 4-5 dagar minst. Det vi kan göra då är att plocka in scootrarna och sedan ställa ut dom igen när vi tycker vädret tillåter det.

Vi bevakar vädret löpande och om något av tidigare nämnda scenarion sker kommer du att meddelas om detta i appen.

Hittade du svaret?