Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Algemeen
Hoe ondersteunt QIT geconventioneerde hulpverleners?
Hoe ondersteunt QIT geconventioneerde hulpverleners?

Hoe kan ik aanduiden dat ik een cliënt binnen de conventie zie? Hoe ondersteunt QIT online geconventioneerde zorg?

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bijna een jaar geleden werd het startschot gegeven voor de uitrol van de conventie voor psychologische zorg. Heel wat klinisch psychologen en orthopedagogen hebben inmiddels hun kandidatuur gesteld en bieden eerstelijns- en gespecialiseerde zorg aan die grotendeels wordt terugbetaald door het RIZIV.

Dit brengt echter ook wat extra administratie met zich mee.

Om de geconventioneerde collega’s te ontzorgen, hebben we recent een aantal functionaliteiten toegevoegd aan QIT online.

We lichten ze hieronder graag kort toe.

  1. Rijksregisternummer zichtbaar in digitale dossierkast

In de digitale dossierkast is vanaf nu het rijksregisternummer zichtbaar van alle cliënten. Dit maakt het makkelijker om je prestaties in de facturatietool in te geven. Je hoeft toch niet langer elk dossier apart te openen om het rijksregisternummer terug te vinden. Tevens kan men in de dossierkast eenvoudig filteren op alle dossiers van cliënten die geconventioneerde zorg krijgen door gebruik te maken van de schuifknop bovenaan ‘Toon alle geconventioneerde cliënten’.

2. Duid in het dossier aan dat de cliënt geconventioneerde zorg ontvangt

In het individueel dossier kan aangegeven worden of de cliënt in kwestie geconventioneerde zorg ontvangt. Verder kan er in de behandelingsmap ook bijkomende informatie worden ingegeven: het netwerk waar deze cliënt is aangemeld, het soort behandeling (bvb. individuele of groepstherapie) en de specificatie hiervan (bvb. generalistisch of gespecialiseerd).

3. Trajectopvolging

Zodra je hebt aangegeven dat je de cliënt via de conventie ziet, kan je in de sessies de RIZIV code meegeven. We streven er naar om te koppelen met de terugbetalingstool, maar dat is momenteel jammer genoeg niet mogelijk.

4. Functioneel bilan template

In de bibliotheek van documenten zijn er templates beschikbaar van zowel het beknopt als het uitgebreid functioneel bilan. Via de editeer-knop kan je deze template bewerken en voorzien van je logo en contactgegevens. Vervolgens kan je het document op een veilige manier delen met je cliënt binnen het QIT-platform.

5. eHealthBox koppeling

Het delen van het functioneel bilan met de huisarts of andere betrokken zorgfiguren is binnenkort mogelijk via een koppeling met de eHealthBox.

Was dit een antwoord op uw vraag?