Skryptem niezbędnym do zebrania wszystkich istotnych danych jest również skrypt odsłony produktu, który znajduje się w panelu klienta w zakładce Ustawienia -> Moje skrypty -> Rejestracja danych ze strony -> Dane produktów.

Co robi skrypt?

Skrypt pozwala na rejestrowanie informacji o użytkownikach odwiedzających karty produktów. Przetwarza następujące dane dynamiczne:

  • user – id użytkownika, który odwiedza kartę produktu; jeżeli użytkownik jest niezalogowany, należy przekazać pustą wartość (upsParams.push([‚user’, ”]);)
  • product – id produktu aktualnie oglądanego; wartość ta musi być zgodna z ID tego samego produktu przekazanego w katalogu produktów.

Gdzie musisz go wkleić?

Skrypt należy wkleić na stronę sklepu w każdej karcie produktu pod koniec sekcji body

Należy obowiązkowo zdefiniować zmienną SCRIPT_PRODUCT_ID i przekazać w niej ID przeglądanego produktu. Przekazane ID musi zgadzać się z danymi katalogowymi.

Zmienna SCRIPT_USER_ID nie jest obowiązkowa, możesz pozostawić ją pustą.

Jak sprawdzisz czy skrypt działa poprawnie?

W tym celu przejdź na kartę produktu, otwórz źródło strony i sprawdź, czy widnieje na niej dodany kod.

Pamiętaj!

Powyższy skrypt działa jeżeli jest poprawnie zaimplementowany razem ze skryptem głównym QuarticOn, który powinien znaleźć się na każdej stronie sklepu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?