Podstawową zaletą i zadaniem panelu klienta QuarticON jest możliwość dokładnego sprawdzenia statystyk z uruchomionych usług. W zakładce Rekomendacje, w widoku głównym, widoczny jest wykres przedstawiający dane dla poszczególnych ramek rekomendacji.

W ramach wykresu liniowego możliwa jest zmiana:

Domyślnym zakresem czasowym jest 30 ostatnich dni. W razie jakiejkolwiek zmiany, zatwierdź ją klikając Generuj. Pamiętaj, że dane z bieżącego dnia mogą być niekompletne, dlatego warto jest zamknąć przedział czasowy raportu na dniu poprzedzającym dzień bieżący. 

Po ustawieniu kursora na wykresie, pojawi się chmurka z podglądem danych. Za pomocą przycisku Pobierz CSV transakcji, który znajduje się powyżej wykresu liniowego, możliwe jest również pobranie szczegółowego raportu z wybranego przedziału czasowego w formie pliku. 

Poniżej wykresu znajduje się analiza danych z ostatnich 7 dni w czterech wymiarach wartości: odsłony, kliknięcia, produkty (kupione) i sprzedaż (kwota zakupów).

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia wszystkie uruchomione ramki rekomendacji oraz wartości dla każdej z nich, co umożliwia dokładną analizę tego, która z ramek przynosi oczekiwane rezultaty. 

Możesz ustawić liczbę pokazywanych pozycji w lewym górnym rogu. Maksymalna liczba pokazanych ramek to 100. Jeśli liczba ustawionych widgetów przekracza liczbę pozycji, pamiętaj, że możesz wybrać strony w prawym dolnym rogu.

Odznaczenie lub zaznaczenie  kolorowego checkboxa danego widgetu w pierwszej kolumnie spowoduje pokazanie jego wartości w poszczególnej gradacji na wykresie liniowym. Maksymalnie możesz zaznaczyć 5 widgetów.

Wybranie czarnego checkboxa Razem w pierwszym wierszu spowoduje zsumowanie wartości dla wszystkich widgetów na wykresie liniowym.

Poszczególne kolory widgetów odpowiadają kolorom na wykresie.

Istnieje także możliwość sortowania przyrostowego danych w kolumnach, tzn. wartości mogą pokazywać się rosnąco lub malejąco.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?