Red Flag jobbar kontinuerligt på att lägga till fler finesser som successivt kommer att öppna upp för fler typer av företag att ansluta sig till oss, i dagsläget arbetar vi med bolagsformerna aktiebolag samt enskild firma. Eftersom vi bygger upp en automatiserad lösning för bokföring så börjar vi med grundläggande bokföring och bygger successivt ut för fler funktioner. 

Arbetar du inom hantverk och service, med e-handel eller driver butik med dagkassa är du troligen påverkad av de begränsningar vi har idag.

Vi hjälper i första hand den firma som fakturerar för sina uppdrag då vi i dagsläget saknar stöd för kontant/kassahantering (t.ex. swish och paypal). Inkomstströmmar så som intäkter från appförsäljning, youtube m.m. är något vi just nu har släppt lös våra första testpiloter på.  Är du intresserad så fråga oss gärna hur långt vi har kommit!

Planerar du att fakturera privatpersoner inom EU (men utanför Sverige) för elektroniska tjänster så är det bra om du nämner det för oss. Då kan du behöva stöd för MOSS. Detta är något som EU har planer på att förenkla och i framtiden kommer småföretagare troligtvis inte behöva använda detta längre.

Om du bedriver varuhandel så är vi idag inte rätt lösning för dig då vi saknar stöd för bokföring av varulager. Detta ligger högt på vår priolista och vi hoppas kunna presentera en funktion för hantering av detta under 2019.

Vi planerar att lägga till stöd för RUT/ROT-avdrag vilket är en viktig bit för den som arbetar med hushållsnära tjänster eller inom hantverk. Vi ser fram emot att kunna ta emot även den typen av företag hos oss i framtiden. Jobbar du inom bygg och behöver fakturera med s.k. byggmoms (omvänd skatteskyldighet) så kommer vi att be dig vänta in oss tills vi har hunnit bygga upp även den biten.

Företaget kan inte äga fastighet/skog/mark då vi inte ännu kan handskas med den typ av bokföring detta kräver.

Det är i dagsläget inte möjligt att "sälja" sina fakturor via extern tjänst när man är kund hos Red Flag.

För aktiebolag tillkommer också:

  • Vi kan endast hjälpa dig om du driver bolaget med en enkel ägarstruktur (privatpersoner som ägare). 
  • Vi kan inte hantera alla typer av värdepapper/aktier i bolaget, om du ägnar dig åt aktiehandel får du gärna stämma av detta med oss i vår kontakt. 
  • Vi har i dagsläget ingen möjlighet att bokföra nettolöneavdrag för förmånsvärdet på en firmabil, detta är något vi jobbar på att lägga till under 2019. Har du därför en företagsbil som du även använder privat behöver du stämma av detta med oss.


Red Flags modell med automatisk bokföring och en komplett ekonomilösning innebär att allt behöver finnas samlat hos oss för att vi  i slutet av året ska kunna göra årsbokslut och deklarationsförberedelser. 

Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?