U Rentliu koristimo dva pojma vezano za rezervacije koje trebate dodatno provjeriti:

Preklopljena rezervacija 

Drugi naziv za ove rezervacije bio bi “overbooking”. Konkretno, to znači da je u trenutku kad je rezervacija napravljena u Rentliu raspoloživost bila 0, odnosno već imate postojeće rezervacije za taj period boravka. Takve rezervacije označene su crvenom crtom:

Ukoliko niste sigurni kako je došlo do ovakve rezervacije molimo da nam se javite na support chat kako bismo zajedno utvrdili što se dogodilo. Najčešći razlog preklopljenih rezervacija su ugovoreni alotmani s online kanalima ili ručno povećanje raspoloživosti direktno na online kanalima. 

Jedan od uzroka preklopljenih rezervacija, također, može biti ručno otkazivanje rezervacije u kalendaru. Ta radnja povećava raspoloživost, ali ako se ista ta rezervacija otkaže i na kanalu (od strane gosta ili kanala), tada se još jednom na samom kanalu povećava raspoloživost. Ovo nije uvijek vidljivo na vašem rentlio kalendaru, posebice ako je limit raspoloživosti već dosegnut, te ovakva situacija predstavlja rizik od preklapanja. 

Napomena: Nikad ručno ne otkazujte rezervacije koje su došle s kanala. Ručno otkazivanje rezervacija može se raditi samo na rezervacijama koje su došle direktno, kroz vaš Booking Engine, telefonski, ili walk-in. 

Razlomljena rezervacija

Razlomljene rezervacije u većini slučajeva nisu problematične i vrlo lako su rješive u svega nekoliko sekundi. Sami pojam “razlomljena rezervacija” označava rezervaciju u trajanju od više noćenja gdje Rentlio nije mogao dodijeliti gostima jednu jedinicu za cijeli njihov boravak. Te rezervacije označene su žutom crtom.

Primjer jedne razlomljene rezervacije i kako ju riješiti:

Rezervacija Test_6 u periodu od 20.01. do 02.02. označena je kao razlomljena rezervacija, jer prema trenutnom stanju na kalendaru ti gosti ne mogu boraviti u jednoj sobi tijekom cijelog svog boravka.

To se rješava na način da se preostale rezervacije presloži kako bi svaki gost imao jednu sobu tijekom cijelog boravka. Rezervacije na kalendaru možete pomicati povlačenjem miša (lijevi klik na rezervaciju i "povuci" gore ili dolje).

Pro tip:
Savjetujemo da uvijek nastojite "povezivati" rezervacije jednu za drugom po jedinicama. U ovom našem primjeru rezervaciju Test_5 prebacili smo iz sobe B5 u sobu B7. Na taj način smanjuje se šansa za budućim upozorenjima o razlomljenim rezervacijama, vama je kalendar pregledniji i brže možete odgovoriti na upite gostima. 

Jeste li pronašli odgovor?