U Rentlio aplikaciji, jedan je kalendar za sve portale. Pruža intuitivan i jednostavan prikaz svih rezervacija i informacija na jednom mjestu. Upravljati cijenama i izdavati račune je također moguće odraditi direktno s kalendara.

Kalendaru pristupate u sklopu izbornika s lijeve strane aplikacije. U kalendaru se pregledno prikazuje svaki tip jedinice sa pripadnom smještajnom jedinicom koju ste unijeli u postavkama objekta.
Prikaz kalendara možete prilagoditi vlastitim preferencijama - samo kliknite na Postavke u gornjem desnom kutu iznad kalendara čime će otvoriti desni bočni izbornik. 

Na izborniku možete ažurirati prikaz razine gustoće redova na kalendaru, podataka uz rezervaciju, prikaz ovisno o statusu check-ina / check-outa, pozicije i oblika rezervacije, a možete prikazati ili ukloniti raster i status plaćanja, primjeniti prikaz i oblik rezervacije te prikaz restrikcija.

Kad mišem pređete preko naziva određenog cjenika, restrikcije ili tipa smještajne jedinice pojavit će se, desno od naziva, ikona olovčice. Klik na tu olovčicu otvara prozor za ažuriranje u desnom dijelu ekrana. Ako želite promijeniti raspoloživost, cijene ili minimalni boravak na razini tipa smještajne jedinice, kliknite na naziv Tipa jedinice unutar zaglavlja kalendara(ili na olovčicu), čime otvarate postavke tog tipa u desnom bočnom izborniku. Promjene primjenite u željenom periodu, sačuvajte ih odabirom gumba Spremi promjene te vidite primjenu izmjena na kalendaru.

Ako odaberete iz zaglavlja naziv Standarnog cjenika, uređujete samo cijenu i restrikcije na razini tog tipa jedinice.
Prilikom definiranja cijene osim klasičnog postavljanja nove cijene za određeni period cijenu možete povećavati ili smanjivati u odnosu na trenutnu cijenu za određeni nominalni ili postotni iznos:


Jednom unesene postavke jednostavno možete i ukloniti u željenom periodu odabirom opcije Ukloni na dnu izbornika. 


Ono što je posebno kod novog izgleda kalendara je i upravljanje višestrukim samostalno kreiranim cjenicima na Rentliu - više o tome pročitajte u članku Upravljanje višestrukim cjenicima i restrikcijama direktno na kalendaru. Evo i primjera kako ažurirati navedeno:

Izravno na kalendaru možete unijeti novu rezervaciju, ali i ažurirati istu, otkazati ili pak izdati račun jednostavnim klikom na rezervaciju.

Dodatna pogodnost je odabir prikaza svih ili samo nekih tipova jedinica na kalendaru, a unutar svakog tipa ili cjenika klikom na malu strelicu otvarate padajući izbornik sa više detalja:

Klikom na Odaberite tip jedinice možete odabrati koje tipove želite vidjeti na kalendaru, a koje možda isključiti sa prikaza:

Postavljene restrikcije cjenika možete vidjeti odabirom strelice uz naziv cjenika direktno na kalendaru, a klikom na naziv možete ih ažurirati.

Unos rezervacije možete izvršiti na više načina, direktno na kućicama kalendara ili odabirom opcija u gornjem lijevom vrhu vašeg rentlio kalendara:

Više o unosu rezervacija pročitajte ovdje [Beta kalendar] - Unos rezervacije.


Jeste li pronašli odgovor?