Kako biste uspješno odspojili Expedia kanal s Rentlija i nastavili ručno upravljati cijenama i raspoloživošću kroz ekstranet kanala, potrebno je odraditi sljedeće korake:

  1. Pošaljite zahtjev za odspajanjem Expedia kanala ovdje klikom na ikonicu smeća. Rentlio tim će pregledati vaš zahtjev i odraditi deaktivaciju konekcije

    2. Kada je konekcija deaktivirana u Rentliju, potrebno je još ručno prekinuti vezu sa         Channel Managerom unutar vašeg Expedia ekstraneta klikom na disconnect. 

Cijene, raspoloživost i restrikcije prikazivati će se prema zadnje poslanom stanju iz Rentlija. Sada ih možete nastaviti ručno upravljati kroz Expedia ekstranet. 

Jeste li pronašli odgovor?