Sve kolekcije
Upute za korištenje
Početak rada
Početak rada i postavljanje objekta
Početak rada i postavljanje objekta

Vodič kroz postavljanje objekta u Rentliju

Nataša Lakić avatar
Napisao/la Nataša Lakić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Istražili ste demo objekt i sada ste spremni započeti s radom na vlastitom objektu?   Na pravom ste mjestu! Kroz nekoliko koraka proći ćemo postavljanje objekta, jedinica, cijena, kao i pripremu za spajanje na Channel Manager.

Napomena: Vlastiti objekt je moguće postaviti samo na verziji putem računala, ne i na mobilnoj aplikaciji. Klikom na opciju Dodaj novi objekt u gornjem desnom kutu na Rentliu, kreirajte svoj objekt.

  1. Objekt - Na postavkama objekta unesite detalje vašeg objekta - naziv, adresa, telefonski broj.                                                                                                                  

  2. Tipovi smještajnih jedinica i Smještajne jedinice                                               Kanali koji omogućavaju potpunu sinkronizaciju grupiraju smještajne jedinice u jednake tipove. U praksi to znači da ako npr. u svom objektu imate dva jednosobna apartmana koji se oglašavaju po jednakim cijenama, u Rentlio ćete postaviti Tip smještajne jedinice Jednosobni apartman i tom Tipu ćete dodijeliti dvije jedinice: Apartman 1 i Apartman 2. Važno je samo da struktura objekta odgovara strukturi na kanalima kako bi se Rentlio tipovi povezali sa kategorijama soba na kanalima. Svima koji se već oglašavate na kanalima poput Booking.com-a i Expedie ova logika će biti itekako poznata.                                                               U Rentlio možete stavljati proizvoljne nazive svojih Tipova smještajnih jedinica i samih Smještajnih jedinica. Iznimka među kanalima s potpunom sinkronizacijom je Airbnb. Na Airbnb-u ne postoje klasični tipovi smještajnih jedinica. Na Airbnb-u vi oglašavate svoj oglas (Listing) koji odgovara pojedinačnom Tipu jedinice u Rentliju. Unesena raspoloživost za taj tip jedinice u Rentliju diktira koliko će puta Airbnb listing biti moguće bukirati.                                                                                      

  3. Cijene i raspoloživost se postavljaju na razini Tipova smještajnih jedinica. Prije povezivanja s online rezervacijskim kanalima savjetujemo da unesete cijene, raspoloživost i restrikcije za godinu dana unaprijed, no imajte na umu da je potrebno unijeti minimalno 90 dana kako bi aktivirali channel manager funkcionalnost. Pred vama je sada najnovija verzija kalendara, uvelike unaprijeđenog od prijašnjeg Rentlio kalendara, a koji između ostalog nudi kreiranje više cjenika na Rentlio (vidi u dijelu članka: Kako postaviti dodatne cjenike).  Mapiranje istih sa kanalima možete i samostalno odraditi prilikom povezivanja Booking i Airbnb kanala kroz Channel manager postavke.                                                                                               

  4. Rezervacije - Na Rentlio kalendar unesite ručno sve aktivne privatne/direktne rezervacije osim Booking.com i Airbnb rezervacija, nastale do ovog trenutka. Ovaj korak je neophodan kako biste izbjegli mogućnost preklapanja rezervacija i otvaranja već rezerviranih termina za prodaju. Booking.com i Airbnb rezervacije se automatski preuzimaju sa kanala u Rentlio kalendar tijekom uspostave konekcije. Kada aktivirate vezu s online rezervacijskim kanalom zauzeti termini će se automatski zatvoriti za prodaju/spustiti raspoloživost.  U trenutku uspostave konekcije između Rentlija i online rezervacijskih kanala sve ono što je uneseno u Rentlio šalje se kao novo stanje prema tim kanalima (cijene i raspoloživost).                                                        

  5. Channel Manager - Provjerite sve unesene podatke i zatražite spajanje na Channel Manager kako biste povezali Rentlio s online kanalima prodaje koje koristite (npr Booking.com, Expedia, AirBnb...) 

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?