Za početak je bitno naglasiti da u postavkama kalendara namještate funkcije i izgled kalendara prema svojim željama i preferencijama.
Do postavki kalendara dolazite klikom na ikonu "+" zatim klikom na Postavke kalendara. Nakon što spremite postavke kalendara prema svojim preferencijama, klikom na ikonu oka u gornjem lijevom kutu prebacujete se u Izgled 1 ili Izgled 2. Osim općenitih postavki možete namještati i izgled kalendara čija objašnjenja donosimo u nastavku:

  • Ako je uključen prikaz jedinica bit će dostupne dvije ladice, odnosno četiri ako je prikaz jedinica isljučen.
  • Ako je uključen prikaz restrikcija u drugoj ladici se može odabrati restrikcija, suprotno je u svim ladicama omogućen prikaz cjenika.
  • Ako imate odabran prikaz veći od jednog objekta na kalendaru će se prikazivati samo standardni cjenik i dostupnost ako su omogućeni.
  • Ako je na polju jedinica uključen prikaz cijena prikazivat će se standardni cjenik.

U sljedećem videu prikazano je namještanje postavki kalendara, te prebacivanje iz Izgleda 1 u Izgled 2:

Kalendar pruža inutitivan i jednostav prikaz svih rezervacija i informacija na jednom mjestu.
Izravno na kalendaru možete upravljati cijenama dostupnošću i restrikcijama, unijeti novu rezervaciju, ažurirati istu ili pak otkazati rezervaciju.
U gornjem desnom kutu se nalazi ikona filtera gdje možete odabrati određeni tip jedinice za pregled
U donjem desnom kutu nalazi se ikona "+" koja vodi na brze akcije, kao što su: postavke kalendara, skupno uređivanje i nova rezervacija.

Jeste li pronašli odgovor?