Jedan korisnik po objektu može imati više eVisitor računa.

Ulaskom u eVisitor na vašoj aplikaciji vidjet ćete tri kategorije: Za prijaviti, Aktivne prijave i Povijest.

Za prijaviti - ovdje će se prikazivati gosti koji su dodani na rezervacije koje su trenutno u tijeku. Informacije o gostu možete unijeti ručno ili skeniranjem njegovog dokumenta. Ako nedostaju neke informacije o gostu pored njegovog imena će svjetliti crvena točkica. Klikom na opciju ažuriranje otvara se ekran gdje se ažuriraju informacije koje fale, točkica pozeleni i goste možete registrirati na eVisitor.

Aktivne prijave - gosti koji su prijavljeni; ovdje možete također ažurirati podatke aktivno prijavljenih gostiju.

Povijest - povijesna lista prijavljenih gostiju.

Novost kod ove verzije mobilne aplikacije jest da skeniranje putnih isprava ili osobnih dokumenata gostiju možete raditi na dva načina; brzom radnjom sa dashboarda ili uređivanjem podataka gosta na samoj rezervaciji.
Na prvi način, brzo i lako može se skenirati osobni dokument ili putnu ispravu gosta, pa ju dodijeliti na rezervaciju koja ima dolazak na današnji dan.


Drugi način je odabirom rezervacije sa kalendara i ažuriranjem podataka gosta, a pristup skeneru nalazi se na dodatnom izborniku desno od imena, otvara se klikom na 3 točkice:

Dodatno prilikom pregleda popisa rezervacija, pomicanjem rezervacije (slide) ulijevo otvara se također opcija za scan:Jeste li pronašli odgovor?