Jedan korisnik po objektu može imati više eVisitor računa.

Ulaskom u eVisitor na vašoj aplikaciji vidjet ćete tri kategorije: Za prijaviti, Aktivne prijave i Povijest.

Za prijaviti - ovdje će se prikazivati gosti koji su dodani na rezervacije koje su trenutno u tijeku. Informacije o gostu možete unijeti ručno ili skeniranjem njegovog dokumenta. Ako nedostaju neke informacije o gostu pored njegovog imena će svjetliti crvena točkica. Klikom na opciju ažuriranje otvara se ekran gdje se ažuriraju informacije koje fale, točkica pozeleni i goste možete registrirati na eVisitor.

Aktivne prijave - gosti koji su prijavljeni; ovdje možete također ažurirati podatke aktivno prijavljenih gostiju.

Povijest - povijesna lista prijavljenih gostiju.

Novost kod ove verzije mobilne aplikacije jest da skeniranje putnih isprava ili osobnih dokumenata gostiju možete raditi na dva načina; brzom radnjom sa dashboarda ili uređivanjem podataka gosta na samoj rezervaciji.
Na prvi način, brzo i lako može se skenirati osobni dokument ili putnu ispravu gosta, pa ju dodijeliti na rezervaciju koja ima dolazak na današnji dan i potom prijaviti. Drugi način prijave je odabirom rezervacije sa popisa rezervacija ili sa kalendara i ažuriranjem iste skenirati isprave gostiju te ih prijaviti na eVisitor.

Odabirom ikone Skeniraj dokument gosta otvara se skener dokumenata. Kameru mobitela usmjerite u dio dokumenta koji sadrži MRZ kod. MRZ kod ćete prepoznati po velikom broju "<<<" znakova.

Na osobnim iskaznicama MRZ kod nalazi se najčešće na stražnjoj strani osobne iskaznice. Kod putovnica MRZ kod nalazi se odmah ispod fotografije vlasnika putovnice.

Nakon što ste uspješno skenirali dokument, gost čiji ste dokument skenirali pojavit će se na popisu gostiju u sklopu rezervacije koju ažurirate.

Skeniranje podataka sa slika ili kopija dokumenata

Osim skeniranja dokumenata u stvarnom vremenu, možete skenirati i dokumente koje ste prethodno fotografirali ili vam je njihovu fotografiju poslao netko od članova vašeg tima/gost. Kada se upali kamera mobitela kako bi skenirali dokument, umjesto skeniranja kliknite na Galerija. Iz galerije spremljenih fotografija na vašem mobitelu odaberite fotografiju dokumenta koji želite skenirati.

Kako skenirati dokument dodatnog gosta?

Na popisu rezervacija (druga ketegorija na horizontalnog izborniku u dnu ekrana) možete pronaći točnu rezervaciju, karticu te rezervacije odaberite pomaknite ulijevo i vidjet ćete dodatne mogućnosti, a među njima je i Dodaj gosta ikona, koja vas dalje vodi do skeniranja putne isprave dodatnog gosta.

Na sličan način i preko kalendara (3. kategorija na izborniku) možete odabrati rezervaciju i pronaći opcije za skeniranje gostiju te opciju +Dodaj gosta.

Ovo je ujedno drugi način prijave gostiju na eVisitor. Jednom kad su podaci gosta ažurirani, dodatno možete odabrati i prijavu na eVisitor, skeniranje ili brisanje:

Samim skeniranjem dokumenta gost nije prijavljen na eVisitor.

Da biste gosta prijavili odaberite na kokpit/dashboardu (prvoj kategoriji izbornika pri dnu ekrana) najprije ikonu eVisitor-a u gornjem lijevom kutu ekrana. Prikazat će vam se lista gostiju Za prijaviti. To su svi oni gosti kojima je datum dolaska u vaš objekt u posljednja 24 sata.

Mala zelena točkica pored imena gosta znači da su svi potrebni podaci za prijavu popunjeni. Klikom na Prijava gost će biti prijavljen na eVisitor.
Jeste li pronašli odgovor?