Prijava na eVisitor

Kako na najjednostavniji način prijaviti goste na eVisitor

Nina Glavić avatar
Napisao/la Nina Glavić
Ažurirano prije više od tjedan dana

Odabirom eVisitor ikone na vašoj Rentlio mobilnoj aplikaciji primjetit ćete tri kategorije: Za prijaviti, Aktivne prijave i Povijest.

Za prijaviti - Popis gostiju na rezervacijama koje su trenutno u tijeku, a još nisu prijavljeni na eVisitor. Ako se pored imena gosta na ovom popisu nalazi crvena točkica, znači da podaci nisu skenirani sa dokumenta gosta ili podaci nisu potpuni. Podatke o gostu možete ažurirati ručno, skeniranjem njegove putne isprave/osobnog dokumenta ili skeniranjem fotografije njegove isprave odabrane iz galerije vašeg mobilnog uređaja.

> Skeniranje putnih isprava ili osobnih dokumenata gostiju možete raditi na više načina, opisanih niže u članku.

Za goste sa nepotpunim podacima potrebno je iste ažurirati.

Podaci su potpuni ako se pored imena pojavi zelena točkica, a potom za uspješnu prijavu na eVisitor kliknite dodatno na plavi gumb PRIJAVA. Po prijavi, gost sa ovog popisa prelazi na popis gostiju unutar kategorije Aktivne prijave.

Aktivne prijave - popis gostiju koji su prijavljeni; ovdje možete također ažurirati podatke aktivno prijavljenih gostiju.

Povijest - povijesna lista prijavljenih gostiju.

>> Primjer postupka skeniranja i prijave putem mobilne aplikacije:

Važne napomene:

  • Kod skeniranja dokumenata kameru mobilnog uređaja usmjerite u dio dokumenta koji sadrži MRZ kod. Kroz kameru mobilnog uređaja skener očitava podatke sa MRZ koda putne isprave / dokumenta gosta. MRZ kod ćete prepoznati po velikom broju "<<<" znakova. Na osobnim iskaznicama MRZ kod nalazi se najčešće na stražnoj strani osobne iskaznice. Kod putovnica MRZ kod nalazi se odmah ispod fotografije vlasnika putovnice;

  • Kod domaćih dokumenata MRZ kod nema podatak o prebivalištu i skener ga potencijalno neće uvijek sa koda moći očitati, pa predlažemo isti ručno ažurirati ukoliko nedostaje. U slučaju stranih dokumenata, također se može ručno upisati točan podatak ili koristiti kategorija nepoznato;

  • Samim skeniranjem dokumenta gost nije prijavljen na eVisitor. Skeniranjem dokumenta gosta samo su preuzeti podaci, stoga je potrebno kliknuti i na plavi gumb Prijava kako bi se prijava uspješno poslala na eVisitor (kao na video primjeru gore). Ako neki podaci o gostu nedostaju, stoji crvena točkica i opcija Ažuriraj - dopunite podatke ili skenirajte, a kad gost ima zelenu točkicu, spreman je za prijavu;

  • Kad su gosti uspješno prijavljeni ispiše se poruka da je prošla prijava, te prelaze na popis Aktivne prijave, a kasnije u kategoriju Povijest.


Dodatni načini skeniranja dokumenta:

Skeniranje podataka sa fotografije ili kopije dokumenata

Osim skeniranja dokumenata u stvarnom vremenu, možete skenirati i dokumente koje ste prethodno fotografirali ili vam je njihovu fotografiju poslao netko od članova vašeg tima/gost. Kada se upali kamera mobitela kako bi skenirali dokument, umjesto skeniranja kliknite na Galerija. Iz galerije spremljenih fotografija na vašem mobitelu odaberite fotografiju dokumenta koji želite skenirati.

Kako skenirati dokument dodatnog gosta?

Na popisu rezervacija (druga kategorija na horizontalnog izborniku u dnu ekrana) možete pronaći točnu rezervaciju, karticu te rezervacije odaberite pomaknite ulijevo i vidjet ćete dodatne mogućnosti, a među njima je i Dodaj gosta ikona, koja vas dalje vodi do skeniranja putne isprave dodatnog gosta.

Ponavljamo,

samim skeniranjem dokumenta gost nije prijavljen na eVisitor, mora se dodatno i prijaviti.

Prijavu možete napraviti i preko računala, po želji - ako su podaci skenirani ili popunjeni ručno, te je sve spremno za prijavu, za istu rezervaciju se također i na računalu pojavi zelena točkica, a za prijavu preko računala potrebno je kliknuti na gumb pisma sa desne strane.

Ako nekoga niste prijavili unutar 24 h možete kroz filter perioda odabrati retroaktivno goste iz kategorije Za prijaviti, pa dovršiti prijavu, bilo preko mobilne aplikacije, bilo preko računala, filter se nalazi gore desno.

Potražite na popisu konkretnog gosta kojeg želite prijaviti, pa dovršite prijavu.


Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?