Alle samlinger
Kom igang
Fraktmetoder fra Woocommerce
Fraktmetoder fra Woocommerce

Sett opp en fraktzone og fraktmetode i Woocommerce.

Robin Pedersen avatar
Skrevet av Robin Pedersen
Oppdatert over en uke siden

For å få mer informasjon om fraktmetoder og fraktsoner, kan du besøke denne siden: https://docs.woocommerce.com/document/setting-up-shipping-zones


Video


Steg for steg


For å komme i gang, klikk på "WooCommerce" og deretter "Innstillinger".

Deretter kan du sette opp en fraktssone ved å gi den et passende navn og velge ønsket region.

Fyll inn sonenavn og region etter eget ønske

Velg ønsket fraktmetode ifra Woocommerce.

Til slutt kan du velge ønsket fraktmetode fra WooCommerce.

Du skal nå se hvilken fraktmetode du har opprettet.

Svarte dette på spørsmålet?