Alle samlinger
Avansert
Tilpasse utleveringssted velger
Tilpasse utleveringssted velger

Har du tema med egen template for handlekurv eller kasse? Ønsker du egen visning av utleveringssteder?

Robin Pedersen avatar
Skrevet av Robin Pedersen
Oppdatert over en uke siden

De fleste nettbutikker ønsker full kontroll over hvordan kunder kan velge utleveringssted i utsjekk.

Mange temaer som for eksempel Flatsom har egne templates for å definere visning av utsjekk (handlekurv og kasse).

Templates fra tema overstyrer templates ifra Wildrobot Logistra integrasjon plugin.

Dersom ditt tema har en woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil

Så vil den overstyre og utleveringssted velgeren vises ikke. For å vise velgeren kan du legge til denne kode-snutten i din woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil.

<?php if (is_checkout() && get_option("wildrobot_logistra_pickuppoint_checkout_inline") === "yes") : ?>
<?php $service_partner_object = apply_filters("logistra_robots_service_partner_select", null, $args) ?>
<?php if ($service_partner_object && $service_partner_object->service_partner_possible) : ?>
<tr class="woocommerce-wildrobot-pickuppoint-checkout-inline">
<th><?php echo __('Utleveringssted', 'logistra-robots'); ?></th>
<td>
<?php
woocommerce_form_field("logistra_robots_select_servicepartner", [
'type' => 'select',
'class' => array('logistra_robots_select_servicepartner form-row-wide'),
'required' => false,
'options' => $service_partner_object->service_partner_select_values,
'customAttributes' => [
'style' => 'font-weight: bold;'
]
]);
?>
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>

Dersom du bruker Flatsome tema kan du bruke denne filen. (fjern "-flatsome" fra filnavnet så den bare heter cart-shipping.php . Brukt fil fra Flatsome versjon 3.15.3).

Dersom ditt tema ikke har en woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil

Så skal den vises med en gang du skrur den på i innstillinger og har en leveranse med utleveringssted. Om du ønsker å gjøre endringer i hvordan den ser kan du kopiere denne filen inn i ditt eget tema og endre den etter ønske. Du må da sannsynligvis lage mappene /woocommerce og /cart hvor du så legger filen.


Svarte dette på spørsmålet?