Alle samlinger
Avansert
Tilpasse utleveringssted velger
Tilpasse utleveringssted velger

Har du tema med egen template for handlekurv eller kasse? Ønsker du egen visning av utleveringssteder?

Robin Pedersen avatar
Skrevet av Robin Pedersen
Oppdatert over en uke siden

De fleste nettbutikker ønsker full kontroll over hvordan kunder kan velge utleveringssted i utsjekk.

Mange temaer som for eksempel Flatsom har egne templates for å definere visning av utsjekk (handlekurv og kasse).

Templates fra tema overstyrer templates ifra Wildrobot Logistra integrasjon plugin.

Dersom ditt tema har en woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil

Så vil den overstyre og utleveringssted velgeren vises ikke. For å vise velgeren kan du legge til denne kode-snutten i din woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil.

<!-- START - Wildrobot Logistra Integration - Service point picker -->
<?php foreach ($available_methods as $method) : ?>
<?php if (is_checkout() && get_option("wildrobot_logistra_pickuppoint_checkout_inline") === "yes") : ?>
<?php if (checked($method->id, $chosen_method, false)) : ?>
<?php $service_partner_object = apply_filters("logistra_robots_service_partner_select", null, $args); ?>
<?php if ($service_partner_object) : ?>
<?php if ($service_partner_object->service_partner_possible) : ?>
<div class="logistra_robots_select_servicepartner_wrapper">
<?php woocommerce_form_field("logistra_robots_select_servicepartner", [
'type' => 'select',
'class' => array('logistra_robots_select_servicepartner', "form-row-wide"),
'label_class' => array('logistra_robots_select_servicepartner', "shipping__list_label"),
'label' => __('Utleveringssted', 'logistra-robots'),
'required' => false,
'options' => $service_partner_object->service_partner_select_values,
'customAttributes' => [
'style' => 'font-weight: bold;'
]
]); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php endforeach; ?>
<!-- Wildrobot Logistra Integration - Service point picker -->

** den må legges til etter <?php if ($available_methods) : ?> og før dette scopet slutter.

Dersom du bruker Flatsome tema kan du bruke denne filen. (Brukt fil fra Flatsome versjon 3.15.3).

Dersom ditt tema ikke har en woocommerce/cart/cart-shipping.php template fil

Så skal den vises med en gang du skrur den på i innstillinger og har en leveranse med utleveringssted. Om du ønsker å gjøre endringer i hvordan den ser kan du kopiere denne filen inn i ditt eget tema og endre den etter ønske. Du må da sannsynligvis lage mappene /woocommerce og /cart hvor du så legger filen.


Svarte dette på spørsmålet?