Alle samlinger
Avansert
Estimering av frakt
Estimering av frakt

Still inn prisen som vises for kunden ved utsjekking i Woocommerce, basert på den faktiske fraktkostnaden

Robin Pedersen avatar
Skrevet av Robin Pedersen
Oppdatert over en uke siden

Mange etterspør funksjonalitet for å sette prisen på fraktmetoden kunder ser i kassen, basert på faktisk pris nettbutikken må betale til transportleverandør.

Vi har endel innstillinger for dette. Her går vi igjennom disse.

Kom igang

For å slå på estimering må du huke av denne.

For å estimere må vi gjøre noe antagelser om pakken samt eksterne kall til transportører, det er mange grunner til at dette kan feile så av den grunn er det greit å sette en tilbakefallende pris på fraktmetoden helt øverst.

Du kan også velge å fjerne fraktmetoden dersom vi ikke finner noe estimat. Da ser ikke kunden denne fraktmetoden i utsjekket.

Estimat og pris til kunden

Dere kan velge om dere vil bruke deres rabatterte(netto) eller u-rabatterte(brutto) priser som grunnlag for estimatet.

Etter dere har fått estimatet kan dere velge å legge på eller trekke fra et fast beløp. For å trekke fra, sett minus tegn foran (feks. "-10").

Dere kan også angi dette i prosent, for å trekke fra, sett minus tegn foran (feks. "-15").

Her er en eksempel kalkulasjon med både fast påslag, prosent påslag og opprunding:

Estimat

160 kr

Fast påslag

10 kr

160 + 10 = 170

Prosent påslåg

15%

170 * 1.15 = 195,5

Estimat med påslag og MVA

25 % MVA

195,5 * 1,25 = 244,35

Opprunde til nærmeste 9

ceil(244,35) = 249

Estimat med påslag, opprunding og uten MVA

249 * 0.8 = 199.2

Endelig pris i kassen blir da

199.2 kr ekskludert MVA

249 kr inkludert MVA

Dimensjoner og volum

For enkelte fraktoppdrag er det avgjørende å beregne prisen basert på forventet dimensjon og/eller volum. Aktiver denne funksjonen, og vi vil forsøke å beregne det før vi sender forespørselen til estimering.


MVA oppsett for avrunding

For at avrunding skal bli riktig går vi ut ifra disse innstillingene i Woocommerce.

Svarte dette på spørsmålet?