לאחר ההרשמה, בין אם בוצעה על ידיכם מתוך רואטו ובין אם בוצעה ע"י הלקוח בפורטל עצמו, הלקוח יקבל הודעת מייל עם לינק לפורטל וסיסמא ראשונית

הנחו את הלקוח להיכנס אל הכתובת הרשומה בשורה האחרונה, שם הוא יגיע אל מסך ההתחברות. הנחו את הלקוח להכניס את מספר זהותו המלא כפי שמופיע ברואטו (ללא השמטת אפסים מקדימים) ולהזין את הסיסמא הראשונית כפי שהופיעה במייל, ולאחר מכן ללחוץ על "התחבר".

זו הפעם הראשונה בה הלקוח מתחבר למערכת, בה המערכת תדרוש מהלקוח להחליף את הסיסמא הראשונית שקיבל בסיסמא אישית משלו.

הנחו את הלקוח להזין שוב את הסיסמא הראשונית בשדה הראשון, ואת הסיסמא האישית שלו בשדה השני והשלישי ולאחר מכן ללחוץ על "שנה סיסמא". חוקיות הסיסמאות בפורטל פשוטה וזהה לחוקיות הסיסמאות של משתמשי רואטו - שלכם, הסוכנים והרפרנטים.

  1. אורך מינימלי - שמונה תווים

  2. לפחות אות אנגלית אחת

  3. לפחות סיפרה אחת

טיפ - הסיסמאות הן case-sensitive - כלומר אם הוגדרה סיסמא עם אות אנגלית גדולה, יהיה על הלקוח להתחבר עם הסיסמא כאשר הוא מקיש את האות כאות גדולה.
במידה והלקוח יזין סיסמאות שאינן זהות לחלוטין בשני השדות התחתונים, או סיסמא שאינה עונה לחוקיות הוא יקבל טיקט אדום בראש המסך עם הודעת שגיאה. הנחו אותו פשוט לנסות שנית ולהקפיד על קלט זהה בשני השדות, לוודא שהסיסמא הראשונית הוקלדה כהלכה בשדה הראשון ושהסיסמא שבחר עונה לחוקיות. עם הצלחת שינוי הסיסמא הראשונית הלקוח יקבל טיקט ירוק המודיע על הצלחת השינוי והמערכת תסיר את חלונית שינוי הסיסמא ו"תשחרר" את הלקוח לשימוש חופשי בפורטל.

האם מצאת את התשובה שלך?