Innhold brukes til å publisere ‘statisk informasjon’ på websidene, for eksempel kontaktinformasjon, 'Klubbens vedtekter' og ‘Om oss’. Dette er informasjon som ofte legges ut en gang, blir liggende på siden og oppdateres hvis det er endringer. Til forskjell fra ‘Nyheter’ som er informasjon som kun er aktuell i en periode.

Fremgangsmåten er stort sett den samme her som for ‘Nyheter’ med unntak av at det ikke er noen ‘Ingress’ eller ‘Kategori’. Innhold kan du publisere på alle sidene / menypunktene i klubben og det er også mulighet å krysspublisere innhold.

Fant du svaret?