Nyheter kalles ofte dynamiske sider. Dette fordi dette er sider som endrer seg. Hver gang noen skriver en ny nyhet vil siden endre seg. Den nye nyheten blir liggende øverst mens de gamle nyhetene skyves nedover. En nyhetsside består som regel av flere artikler. Dette til forskjell fra statiske sider. Statiske sider er innhold som sjeldent endrer seg, for eksempel, Om oss, Våre verdier, Handlingsplaner, etc.
 
 Klubben bestemmer selv hvilke sider man ønsker å vise nyheter på og hva slags typer nyheter som skal vises (nyhetskategorier). En nyhetsside kan også vise nyheter fra flere forskjellige kategorier. Du kan gjerne sammenligne dette med vg.no. På forsiden finner du nyheter fra både Sport, Økonomi og Utenriks. På sportssidene finner du bare Sport og på fotballsidene bare fotball. På samme måte kan et idrettslag bygge opp sine sider. På Hovedlaget finner du nyeter fra alle avdelinger. På Håndballsidene finner du kun nyheter fra Håndball og på Håndball Jenter 2001 kun nyheter fra dette laget.Det er ledelsen i klubben og de med rolle som Webmaster som bestemmer hvilke nyheter som skal vises hvor (se egne kapitler om oppbygning av websider). Det er også de som bestemmer hvem som skal få lov til å skrive nyheter i de ulike kategoriene. De som skal skrive nyheter vil kun se de kategoriene de har tilganger til.

Fant du svaret?