Nyheter → List nyheter
 
 Denne funksjonen gir deg oversikt over alle nyheter som allerede er skrevet. Om du ønsker du å finne og/eller redigere en tidligere skrevet nyhetsartikkel kan du kan filtrere ut ifra forskjellige kriterier.
 
 Velg ‘Nyheter’ i sidemenyen og ‘List nyheter’ i toppmenyen.
 

  1. I trestrukturen kan du filtrere nyheter etter nyhetskategorier. Klikk på en kategori så vil du kun se nyheter fra denne kategorien.

  2. Du kan filtrere ytterligere ved å velge forfatter fra nedtrekkslisten.

  3. Du kan også søke etter en nyhet. Søkefunksjonen søker kun i tittelfeltet. Listen over aktuelle artikler oppdateres automatisk mens du søker. For å sikre at du søker riktig kan du gå til selve websiden først, finne artikkelen, merke tittelen og taste Ctrl+C, gå til søkefeltet, gå tilbake til søkefeltet i nyhetslisten, klikk Ctrl+V og så klikker du på søk knappen. Da finner du artikkelen direkte.


 
 NB. Har du allerede valgt filter for nyhetskategori og/eller forfatter gjelder søket kun innenfor de valgte filterne.


 
 
 Verktøybokser
 Hver nyhetsartikkel har ett sett med hurtigfunksjoner tilknyttet seg for å lette administrasjonen:
 

  1. Søppelkasse ikon - Slette en nyhet

  2. Blyant ikon - Redigere en eksisterende nyhet

  3. Øye ikon - Skjule en nyhet

  4. Magnet ikon - Prioritere en nyhet


 
 Redigere eksisterende nyhet
 Du kan søke opp og redigere en nyhet som er skrevet tidligere. Da klikker du bare på blyantikonet (ref bildet ovenfor). Detaljer for redigeringsbildet er det samme som er beskrevet i kapitlet 'Legg til Nyhet'.

Fant du svaret?