Innhold → Legg til innhold


Velg ‘Innhold’ fra administrasjonsmenyen og ‘Legg til innhold’ fra toppmeny.

 1. Publisert på. I menystrukturen til venstre under ‘Publisert på’ velger du hvor ‘Innholdet’ skal publiseres. Du kan publisere samme innhold på flere sider.

 2. Inkluder undersider. Ønsker du at innholdet skal vises på undersider klikker du av for ‘Inkluder undersider’.

 3. Hvis menypunktet du ønsker å publisere artikkelen på ikke er opprettet enda, må du opprette dette først. Dette er forklart under kapitlet ‘Websidene’.

 4. Tittel. Skriv inn ‘Tittel’ på artikkelen. Denne kan skjules om du ikke ønsker å ha med tittelen. Legger du for eksempel ut et innhold om ‘Kontakt oss’ er det smart å skjule ‘Tittel’.

 5. Forfatter-feltet fylles automatisk inn med brukernavnet du er logget inn med. Du kan overskrive eller skjule forfatter. Dette kan være lurt om du f.eks. legger ut innhold om klubbens kontaktinformasjon etc.

 6. Innhold. Selve tekstinnholdet i artikkelen skrive/settes inn og formateres i ‘Innholds’- feltet. Du kan også sette inn bilder, tabeller og linker. Tekstbehandleren har mange muligheter til å formatere teksten slik at den vises slik du vil. Du kan lese mer i detalj i egetkapittel om ‘Tekstbehandleren - formatere tekst, bilder og tabeller’.

 7. Legg til bilder og filer. Du kan legge til bilder og filer som vises som klikkbare miniatyrbilder. Du kan selv velge hvor mange miniatyrbilder som skal vises og hvor på siden de skal vises. Du kan også ha tekst til hvert bilde og justere rekkefølgen på bildene. Dette er beskrevet mer i detalj i avsnittet under.

 8. Lagre. Det er flere alternativer for ‘Lagre’-funksjonen.

  - Lagre: Lagrer artikkelen og du kan fortsette å jobbe med den og den blir også publisert
  - Lagre & lukk: Lagrer og publiserer artikkelen, og går tilbake til nyhetslisten
  - Lagre & ny: Lagrer og publiserer artikkelen, og åpner en ny
  - Forhåndsvis: Viser hvordan artikkelen vil se ut i en ‘privat’ visning - ikke publisert
  - Lukk: Går til nyhetslisten uten å lagre artikkelen


​Legg ved bilder og filer

 1. Klikk på knappen ‘Legg til bilder og filer’.

 2. Nå får du opp filutforskeren og du velger de bildene du vil ha i bildegalleriet. (Se ‘Filbehandleren’). Husk at du kan velge flere bilder samtidig ved å holde CTRL-knappen inne og klikke på bildene.

 3. Når du har valgt bildene du ønsker å ha med klikker du på knappen ‘Legg ved bilder’. Du får nå en melding nederst i Filutforskeren om at bildene er lagt til. Filutforskeren vil fortsatt være åpen i tilfelle du ønsker å legge til flere bilder. Når du er ferdig lukker du Filutforskeren ved å klikke på krysset øverst i høyre hjørne eller klikker utenfor Filutforskeren.

 4. Når du har lukket Filutforskeren er du tilbake i artikkelen og du kan se bildene du har lagt til. Du kan nå legge til tekst under hvert bilde. Du kan også slette enkelte bilder (x) eller endre rekkefølgen på dem (piltaster).

 5. I ‘Begrensninger for bilde’ skriver du inn maks antall bilder du vil ha i bildegalleriet. NB! Det kan være smart å sjekke hva det står her. F.eks. velger du fem bilder fra filutforskeren og det står begrenset til fire bilder, kommer bare fire bilde med.

 6. ‘Bildeplassering’ gir det flere valgmuligheter for plassering av bildegalleriet.

​​


Filutforskeren
I filutforskeren lagres alle filer (bilder og dokumenter (Word, Excel, PDF, etc). Filutforskeren fungerer i stor grad på samme måte som på de fleste PC’er. Her vises de grunnleggende funksjonene for å legge til et bilde i et innhold.

 1. Menylinjen. Her finner du flere valg for å redigere utseendet på filbehandleren og du kan foreta handlinger på mapper og filer.

 2. Mapper. Det er en egen mappestruktur som du kan strukturere slik du selv ønsker. Som standard vil hver avdeling ha sin egen mappe på øverste nivå.

 3. Innholdsområdet. Her ser du innholdet i den mappen du har valgt

 4. Detaljinformasjon. Her ser du detaljert informasjon om den mappen eller filen du har valgt.

 5. Exit/avslutt. Her lukker du filbehandleren.Laste opp et nytt bilde i en eksisterende mappe
I mappestrukturen til venstre vil du se ett +tegn til venstre for mappen. Klikk på +tegnet. Hvis det finnes undermapper vises de nå. Klikk så på den undermappen hvor du ønsker at ditt nye bilde skal lagres.

I innholdsområdet vil du nå se de filene og undermappene som ligger inne i den mappen du har klikket på. PS. Visningen du har i innholdsområdet kan se annerledes ut enn i bildet ovenfor. Du kan selv bestemme om du vil vise i listeform eller med forhåndsvisning ved å bruke “Vis” knappen i menylinjen.

 1. Klikk på ‘Last opp’- knappen i menylinjen (Du kan også høyreklikke i innholdsområdet og så velge ‘Last opp’. Velg “Fra PC”.

 2. Du vil nå få opp ett nytt vindu. Klikk på ‘Bla gjennom’. Da vil du få opp filutforskeren på din egen PC. Gå til riktig mappe og velg ett eller flere bilder (for å velge flere bilder - hold Ctrl knappen inne mens du klikker på ett og ett bilde eller hold Shift knappen inne og klikk på første og siste bilde i en rekke med bilder som ligger etter hverandre). Klikk ‘Åpne’.

 3. Alle bildene du valgte er nå klare til å lastes opp. Klikk på ‘Send- knappen. Du vil nå se framdriften mens bildene lastes opp og dialogboksen lukkes automatisk når opplastingen er ferdig.

 4. Klikk på det bildet du ønsker å bruke i nyheten.

 5. Klikk på knappen ‘Legg ved bilder’ (du kan også høyreklikke på bildet og klikke på knappen ‘Legg ved bilder’).

Fant du svaret?