Nyheter → Legg til nyheter

 1. Velg 'Nyheter' i sidemenyen

 2. Velg 'Legg til nyhet’ i toppmenyen

 3. I trestrukturen under 'Kategori' velger du hvor nyheten skal vises på websiden.


 De kategoriene som er tilgjengelige for deg finnes i trestrukturen til venstre. Vil du for eksempel legge ut en nyhet i gruppen håndball, huk av for 'Nyheter håndball'.
 En nyhet kan også vises i flere kategorier, huk av for alle kategorier du ønsker nyheten skal vises.
 Nyhetskategorier er gjerne bygget opp som en hierarkisk struktur. For å se hvilke kategorier som finnes under en overordnet kategori må du klikke på +tegnet.
 
 


 
 
 NB! Du kan også legge til en nyhet direkte fra skjermbildet ‘List nyheter’. Velg først kategori fra treet til venstre og trykk deretter +tegnet øverst til høyre.
 
 


 
 
 Tittel
 Alle artikler må ha en tittel. Lag en beskrivende og selgende tittel som gjør leserne nysgjerrig. Mange leser bare titlene på en webside før de bestemmer for å lese mer. Tittelen bør være kort og beskrivende. Unngå bruk av STORE BOKSTAVER i hele tittelen.
 
 
 Forfatter
 Forfatter-feltet er obligatorisk og blir automatisk fylt ut i henhold til den brukeren du er logget inn med. Dette er et fritekstfelt slik at du også kan skrive på vegne av andre som ikke er bruker i systemet.
 
 
 Egendefinert opprettelsesdato
 Som standard vil nyhetsartikkelen få datostempel med den dagen den lagres første gang. Noen ganger er det ønskelig å overstyre dette. Det kan du gjøre ved å krysse av for ‘Egendefinert opprettelsesdato’ og deretter velge en dato i kalenderen som da dukker opp.
 
 
 Start visningstid
 Som standard vises artikkelen med en gang du lagrer den (forutsatt at artikkelen har status 'Publisert'). Noen ganger kan det være ønskelig å vise artikkelen første gang på en dato frem i tid. La oss si at du skal på ferie, men det er en nyhet som skal publiseres mens du er på ferie. Da kan du skrive artikkelen ferdig før du reiser og sette publiseringsdato frem i tid.
 
 
 Avslutt visningstid
 Alle publiserte artikler blir liggende på websiden inntil noen avpubliserer dem. Noen ganger kan det være ønskelig å avpublisere en nyhetssak automatisk på en gitt dato. For å få til dette krysser du av her og velger dato.
 
 
 Status
 En artikkel kan ha tre ulike statuser:

 • Publisert: Artikkelen vises på websidene

 • Avpublisert: Artikkelen vises IKKE på websidene

 • Arkivert: Artikkelen vises på websidene, men kun på de sidene som er satt opp for å vise
   arkiverte (gamle) nyheter


 
 Prioritert nyhet
 Alle nyheter sorteres som standard etter opprettelsesdato- og tid. Nyeste artikler blir liggende øverst. Det er mulig å overstyre dette med funksjonen ‘Prioritert nyhet’. La oss si at du har en veldig viktig nyhet om en stor dugnad. Du ønsker at denne skal bli liggende på topp i hele den kommende uken og at den ikke blir skjøvet nedover av mindre viktige nyheter. Da krysser du bare av for Prioritert nyhet.
 
 
 Sortere prioriterte nyheter
 Noen ganger kan det hende at du har flere prioriterte nyheter på en side. For å styre rekkefølgen på disse må du gå til List nyheter og klikke på kategorien til venstre som har flere prioriterte nyheter. Nå vil du se de prioriterte nyhetene øverst og du kan flytte dem opp og ned med pil-ikonene.
 
 


 
 
 Ingress
 


 
 Ingress er introduksjonsteksten til artikkelen. Dette er innholdet som vises før 'Les mer' i oversikten over nyheter på websidene. Når nyheten vises på websiden ser du overskriften og ingressen (og evt bilde om du har lagt det inn). Du kan klikke på 'Les mer' og se hele artikkelen.
 
 I ingressfeltet har du begrensede muligheter til formatering. Dette for å sikre at artiklene på websidene vil se noenlunde like ut med tanke på design. Du kan klikke på en av de tre formateringsknappene for å få den merkede teksten som henholdsvis Fet, Kursiv eller Understreket.
 
 


 
 
 NB! Det er begrenset antall ord du kan skrive/lime inn i ingressen. Om det er for mange ord vil du få beskjed. Nederst til høyre i editoren står det hvor mange tegn du har brukt. Hvis du forsøker å lime inn en tekst som er lengre enn denne maksimalgrensen vil du få en feilmelding.
 
 
 Bilde i ingressen
 Det er ikke obligatorisk å ha et bilde til en nyhet, men det anbefales. En webside med bilder til alle nyheter vil se mye mer ryddig ut og det skaper interesse hos leseren. Bruk et bilde med relevans til artikkelen.
 
 
 Velg miniatyrbilde
 Her velger du bilde som følger ingressen. Bilde legges sammen med artikkelen på Hovedsidens nyheter og i toppen av artikkelen på siden artikkelen er lagt på. ‘Velg miniatyrbilde’ fungerer på samme måte som ‘Legge til bilder’ med det unntak av at proporsjoner er satt for å passe inn i malen.
 
 Klikk på knappen 'Velg miniatyrbilder’. Ett nytt vindu (filbehandleren) dukker opp.
 
 


 
 
 Filbehandleren
 I filbehandlere lagrer du alle filer (bilder og dokumenter (Word, Excel, PDF, etc)). Filbehandleren fungerer i stor grad på samme måte som man kjenner fra sin egen PC. Det finnes imidlertid mange avanserte funksjoner for å redigere mapper og filer. Det finnes bl.a. et eget verktøy for å redigere bilder. Dette er dekket i et eget kapittel om filbehandleren. I dette kapittelet skal vi kun gjøre oss kjent med de grunnleggende funksjonene slik at du vil være i stand til å legge til et bilde i en nyhet.

 1. Menylinjen. Her finner du flere valg for å redigere utseendet på filbehandleren og du kan foreta handlinger på mapper og filer.

 2. Mapper. Det er en egen mappestruktur som du kan strukturere slik du selv ønsker. Som standard vil hver avdeling ha sin egen mappe på øverste nivå.

 3. Innholdsområdet. Her ser du innholdet i den mappen du har valgt

 4. Detaljinformasjon. Her ser du detaljert informasjon om den mappen eller filen du har valgt.

 5. Exit/avslutt. Her lukker du filbehandleren.


 
 Laste opp et nytt bilde i en eksisterende mappe
 I mappestrukturen til venstre vil du se ett +tegn til venstre for mappen. Klikk på +tegnet. Hvis det finnes undermapper vises de nå. Klikk så på den undermappen hvor du ønsker at ditt nye bilde skal lagres.
 
 I innholdsområdet vil du nå se de filene og undermappene som ligger inne i den mappen du har klikket på. PS. Visningen du har i innholdsområdet kan se annerledes ut enn i bildet ovenfor. Du kan selv bestemme om du vil vise i listeform eller med forhåndsvisning ved å bruke 'Vis' knappen i menylinjen.


 
 
 NB! Dette bildet er hovedbildet i nyheten. Det er dette bildet som vil vises i forbindelse med ingressen - før du klikker “Les mer”. Du kan ha flere bilder i en nyhet, men disse vil først vises etter at brukeren har klikket ‘Les mer’.
 
 
 Tekstbehandler (Les mer)
 Her kan du skrive/sette inn og formatere selve artikkelen, sette inn bilder, tabeller og linker. Teksten du setter inn her vises etter at det klikkes på “Les mer” i artikkelen på websiden. Tekstbehandleren har mange muligheter til å formatere teksten slik at den vises slik du vil.
 Dette er forklart mer i detalj i et eget kapittel 'Tekstbehandleren - formatere tekst, bilder og tabeller'.
 
 


 
 
 Bildegalleri
 Du kan legge et bildegalleri ved en nyhet. Dette er ett eller mange bilder som vises som klikkbare miniatyrbilder. Du kan selv velge hvor mange miniatyrbilder som skal vises og hvor på siden de skal vises. Du kan også ha tekst til hvert bilde og justere rekkefølgen på bildene.
 

 1. Klikk på knappen ‘Legg til bilder og filer’.

 2. Nå får du opp filutforskeren og du velger de bildene du vil ha i bildegalleriet. (Se ‘Filbehandleren’). Husk at du kan velge flere bilder samtidig ved å holde CTRL-knappen inne og klikke på bildene.

 3. Når du har valgt bildene du ønsker å ha med klikker du på knappen ‘Legg ved bilder’. Du får nå en melding nederst i Filutforskeren om at bildene er lagt til. Filutforskeren vil fortsatt være åpen i tilfelle du ønsker å legge til flere bilder. Når du er ferdig lukker du Filutforskeren ved å klikke på krysset øverst i høyre hjørne eller klikker utenfor Filutforskeren.

 4. Når du har lukket Filutforskeren er du tilbake i nyheten og du kan se bildene du har lagt til. Du kan nå legge til tekst under hvert bilde. Du kan også slette enkelte bilder (x) eller endre rekkefølgen på dem (piltaster).

 5. I ‘Begrensninger for bilde’ skriver du inn maks antall bilder du vil ha i bildegalleriet. NB! Det kan være smart å sjekke hva det står her. F.eks. velger du fem bilder fra filutforskeren og det står begrenset til fire bilder, kommer bare fire bilde med.

 6. ‘Bildeplassering’ gir det flere valgmuligheter for plassering av bildegalleriet.

Lagring
 


 
 Nederst på siden lagrer du nyheten. Det er flere valg ved lagring:

 • Lagre: Lagrer artikkelen og du kan fortsette å jobbe med den og den blir også publisert

 • Lagre & lukk: Lagrer og publiserer artikkelen, og går tilbake til nyhetslisten

 • Lagre & ny: Lagrer og publiserer artikkelen, og åpner en ny

 • Forhåndsvis: Viser hvordan artikkelen vil se ut i en ‘privat’ visning - ikke publisert

 • Lukk: Går til nyhetslisten uten å lagre artikkelen

Fant du svaret?