Tekstbehandleren brukes i nyheter og innhold og noen andre funksjoner i WebOrg hvor du kan publisere innhold. Du får større glede av WebOrg om du lærer deg mest mulig av de mulighetene som finnes i tekstbehandleren.
 


 
 
 Bruk av stiler
 Stiler er forhåndsdefinerte formateringsegneskaper til teksten f.eks. størrelse og luftavstand. Ved bruk av stiler vil websidene se mer standardiserte og profesjonelle ut. Det er også tidsbesparende å formatere i ett trinn ved å klikke på ønsket stil i stedet for å formatere en overskrift/avsnitt i flere trinn ved først å klikke på størrelse, så type osv. De aller fleste websider har ett sett med innebygde stiler som er definert i malverket.
 
 Prøv hvilke ved å merk en tekst og velg deretter en stil fra nedtrekksmenyen.
 
 NB! Stiler gjelder hele avsnitt, dvs. at du kan ikke ha en still for deler av en tekst midt inne i et avsnitt.
 
 
 Lim inn fra Word eller andre programmer
 


 
 Det er viktig å lime inn “ren” tekst som ikke er full av unødig html-kode og tags fra andre programmer. Tekst som inneholder koder, tags og formateringer kan påvirke utseende og størrelsen på innholdet. Det finnes en egen knapp for å lime inn tekst fra Word. Formateringen, tags og skjulte koder fjernes når du bruker denne funksjonen. Fungerer ikke dettte kan du kopiere inn tekst i ‘Notepad’ for så å kopiere den tilbake inn i tekstebehandleren.
 
 Bruk tekstbehandleren i WebOrg for å få det utseende du ønsker – IKKE en ekstern tekstbehandler som for eksempel Word.
 
 NB! Noen nettlesere tillater ikke bruk av denne funskjonen.
 
 
 Anker
 


 
 ‘Anker’ er et lenkeverktøy internt i teksten. Eksempel: Er teksten lang og du ønsker at leseren lett skal finne tilbake til toppen av teksten gjør du følgende:

 1. Merk de første ordene i artikkelen og klikk på på ‘Anker’-knappen.

 2. Gi ankeret et passende navn, her bruker vi ‘Toppen’ og klikk ‘Insert’. Du har laget en lenke til ankeret og et anker dukker opp der du markerte teksten.

 3. Gå til bunnen av artikkelen og skriv navnet du gav ankeret. Her bruker vi ‘Toppen’.

 4. Merk teksten 'Toppen', høyreklikk og velg ‘Insert/Edit Link’.

 5. Velg ankeret du laget fra nedtrekkslisten i ‘Anchors’ og klikk 'Insert'.
   


 
 
 Sett inn lenke
 

 1. Merk teksten du ønsker å lenke eller sett musepekeren der du ønsker å sette inn en lenke og klikk på ‘Lenke’-knappen.

 2. Et nytt vindu åpnes med flere faner. Klikk på ønsket fane for hva du ønsker å lenke til. Ønsker du for eksempel å lenke til en nyhetsartikkel på websiden din, klikk på fanen 'Nyheter’ (News).

 3. I trestrukturen klikker du deg frem til ønsket nyhetsartikkel. Her velger vi nyheter fra ‘Fotball hovednyheter’ og de nyheter som er tilgjengelige kommer til syne under. De vises i blå tekst.

 4. Klikk på ønsket nyhet og en ny dialogboks åpnes.

URL: er allerede utfylt. Det viser hvor artikkelen lenkes til.

Tittel: Lenkens tittel. Å sette en tittel på lenken kan hjelpe for blinde og svaksynte som har egne programmer som identifiserer slike.

Musepekeren over: Hva som vises når du holder musepekeren over teksten i artikkelen.

Målside: Om linken skal åpnes i samme vindu dvs. lenken erstatter vinduet man er i eller nytt vindu. Klikk 'Sett inn' og lenken legges inn i artikkelen.


 Du kan lenke til forskjellig innhold:
 
 Link: eksterne lenker/websider. Dette er for å lenke til eksterne websider, for eksempel www.weborg.no. Pass på at instillingen er satt til mål, åpne i nytt vindu. Hvis ikke vil klubbsidene forsvinne og erstattes med siden du lenker til.
 
 Nyheter: lenker til nyhetssidene på websiden. Bruk dette valget for å lenke til en annen nyhet. Du kan søke opp en annen nyhet (søker i tittelfeltet) og eller begrense listen ved å først velge kategori. Se eksempel over.
 
 Content: lenker til innholdssidene. Dette er for å sette inn lenke til en intern side inne på egne websider. La oss si at du har laget en egen statisk side for kontaktinformasjon til trenere. Du skriver en nyhet om denne saken og setter inn en lenke til du har skrevet.
 
 Kalender: Ved å skrive en nyhet og lenke til kalenderhendelser gjør du det enklere for brukeren å finne fram til f.eks. en påmelding.
 
 Fil: Lenker til filer fungerer mye på samme måte som for bilder, med det unntak at selve lenken legger seg i teksten på en gitt måte avhengig av designet på siden. Bruk dette valget hvis du ønsker at brukerne skal kunne laste ned en Word, Excel eller PDF fil.
 
 
 Legg til bilder
 

 1. For å legge til et bilde i hovedteksten velger du knappen ‘Legg til bilde’ fra tekstbehandleren. Du følger nå samme oppskrift som for å legge til bilde i ingessen - helt fram til du klikker på 'Legg ved bilde' i filutforskeren. Nå får du ikke opp Crop-verktøyet slik du gjorde for ingress-bildet. Dette fordi du nå får lov til å selv bestemme størrelse, plassering og format på bildet. Du får opp en ny dialogboks.

 2. Her kan du velge størrelse på bilde, luft rundt og ramme rundt bilde.


 
 Bilde URL: er allerede utfylt. Det viser hvor bildet lenkes til og er ikke noe man skal endre på.
 
 Bildebeskrivelse: Som standard vises filnavnet. Dette kan du endre. Å sette en beskrivelse på bildet kan hjelpe for blinde og svaksynte som har egne programmer som identifiserer slike beskrivelser.
 
 Plassering: Hvor bildet plasseres i avsnittet. Velger du ikke noe her vises bildet som et eget avsnitt. Hvis du ønsker bildet til høyre eller venstre for en tekst må du velge det her.
 
 Størrelse: Størrelse på bilde. Man kan bruke både prosent (av sidens bredde) og pixler i benevnelsen. Bilde kan også settes direkte inn uten å velge størrelse. Da beholder bilde sin opprinnelige størrelse, noe som kan være dumt hvis bildet er veldig stort. Det sikreste er å bruke pixler. Hvis du har tekst i forbindelse med bildet er en størrelse med bredde på mellom 150 og 300 pixler mest praktisk. Her må du bare prøve deg frem. Skriv f.eks. 250 i det første feltet (bilder benevnes alltid med bredde x høyde). La det andre feltet stå tomt. Høyden vil da justere seg automatisk. Hvis du skriver inn både bredde og høyde kan du risikere å forvrenge bildet da du velger et annet størrelseformat enn originalen.
 
 Vertikal avstand: Dette valget tvinger fram avstand mellom bildet og tekst over og under bildet. Også her bruker man pixler og 5-20 er normalt. Det er sjeldent en trenger å bruke 'Vertikal avstand' da dette kun er nødvendig hvis man har mye tekst.
 
 Horisontal avstand: Luftavstand det anbefales å bruke slik at teksten ikke kommer helt inntil bildet. 10 pixler er en god standard.
 
 Når du er ferdig klikker du på 'Oppdater'.
 
 
 Endre på bilder i artikkelen

Når du har satt inn et bilde kan det hende du ikke er fornøyd med størrelse og/eller plassering.
 
 


 Tabeller
 


 
 Tabeller er nyttige når du skal strukturere innhold og ønsker at innholdet skal plassere seg pent både horisontalt og vertikalt. I eksemplet til til under ser du en spilleroversikt. En slik oversikt blir veldig vanskelig å få til uten bruk av tabeller.
 
 


 
 Tabellverktøyet har mange funksjoner. Her er en kort innføring:
 

 1. Klikk på 'Sett inn tabell'-knappen

 2. Velge hvor mange kolonner og rader du ønsker.

 3. Bruk Celleutfylling og Celleavstand for å få litt luft mellom cellene. Justering har samme funksjon her som for bilder. 10 er en grei verdi.

 4. Du kan velge å bruke ramme men det blir ofte finere om du bruker valgene for rammer som er ferdig definert under fanen ‘Avansert’

 5. Bredde angis som standard i piksler, men du kan overstyre dette ved å sette %. En verdi på 90% vil tabellen fylle 90% av innholdssidens bredde. Husk at dette styrer tabellens størrelse, ikke størrelsen på den enkelte kolonne, rad eller celle.

 6. Nederst kan du krysse av for om du ønsker Tabelloverskrift. Da vil du få en celle øverst som går over hele tabellens bredde.

 7. Under fanen 'Avansert' finner du flere mulige innstillinger. Under 'Streker og rammer' kan du påvirke tabellens utseende. Her finnes det mange kombinasjoner.


 
 
 NB! Store tabeller
 Noen ganger trenger du tabeller som tar større plass. Et tips er å skru av innholdet i høyre kolonne for akkurat den siden. Du trenger hjelp av en webmaster for å få til dette (NB! fungerer kun for statiske sider med eget menypunkt - ikke nyheter)
 
 Når du har satt inn en tabell er det mulig å sette inn og/eller redigere rader og kolonner. Klikke et sted i tabellen og flere knapper i editoren aktiveres. Du kan også høyreklikke i tabellen og få flere valg for editering.
 


 
 
 
 Sett inn video fra YouTube
 

 1. Still markøren foran første bokstav i det avsnittet du ønsker å sette inn videoen og klikk på ‘You Tube’ knappen.

 2. En dialogboks dukker opp. Her limer du inn url/kode fra You Tube videoen. Om du ikke har url/kode til videoen er det beskrevet hvordan du finner den i punktene under.

 3. Åpne siden hvor Youtube videoen befinner seg i et annet vindu.

 4. Klikk på 'Del' og 'Innbygg'.

 5. Merk koden i vinduet, høyreklikk og klikk 'Kopier' (eller Ctrl+C)

 6. Gå tilbake til boksen ‘Insert/Edit youtube video’, høyreklikk og Lim inn (eller Ctrl+V) koden og klikk ‘Insert’.

 7. Du kan endre størrelsen ved å gå inn i HTML koden og sette en egendefinert størrelse (f.eks. 500 bred).


 
 
 Sett inn kart fra Google Maps

 1. Still markøren foran første bokstav i det avsnittet du ønsker å sette inn kartet.

 2. Klikk på HTML-knappen og finn hvor i editoren du ønsker å lime inn GoogleMaps-koden.

 3. Åpne nytt vindu i ‘google.no/maps’ og finn ønsket adresse

 4. Velg ‘Instillings’-knappen.

 5. Klikk på ‘Del og bygg inn kart' og velg ‘Bygg inn kart’.

 6. Høyreklikk (eller CTRL + C) og velg kopier linkadressen.

 7. Gå tilbake til HTML visningen, høyreklikk og velg ‘Lim inn’ (eller Ctrl+V).

 8. Klikk på ‘Update’.


 Du kan endre størrelsen ved å gå inn i HTML koden igjen og sette en egendefinert størrelse.
 
 NB! Samme metode kan brukes på mange andre tjenester på nettet.

Fant du svaret?