Websidene → Vis strukturen til websidene
 
 
 Bygge menystruktur
 Først bygges menystrukturen opp. Dette gjøres ved å legge til menypunkter som er beskrevet under.
 
 
 Verktøybokser
 Under ser du et sett med hurtigfunksjoner tilknyttet byggingen av menystrukturen.
 


 

 1. Legge til menypunkt

 2. Redigere menypunkt

 3. Sett siden som landingsside

 4. Vis/skjul menypunkt

 5. Forhåndsvisning

 6. Fjerne menypunk


 
 
 Legg til menypunkt
 

Sortere rekkefølgen på elementene i sidestrukturen
 Denne oversikten viser sidestrukturen på websiden og gir deg mulighet til å endre rekkefølgen på strukturen. For eksempel har du lagt til et nytt menypunkt under ‘Håndball’. Dette menypunktet legger seg nederst i menystrukturen under ‘Håndball’. Du kan enkelt flytte menypunktet slik at det legger seg der du ønsker. Under viser vi hvordan dette gjøres.

 1. ‘Vis strukturen til websiden’ klikk på ikonet ‘Sorter rekkefølgen på elementer i sidestrukturen’ og du ser en oversikt over strukturen på websiden.

 2. Finn frem til menypunktet du vil endre rekkefølge på.

 3. Klikk på piltastene til høyre for å endre rekkefølgen.

 4. Klikk ‘Lagre’.
   


 I eksemplet under flyttes menypunktet ‘Dommere’ over ‘Lagsider’.
 

 1. Finn menypunktet ‘Dommere’. I frontend ses samme menypunkt nederst under ‘Meny’.

 2. Ved å klikke på piltasten endrer du rekkefølgen på menypunktet. I dette tilfellet flyttes det opp. Menypunktet som flyttes blir gult.

Fant du svaret?