Websidene → Vis strukturen til websidene

‘Websidene' i WebOrg er skjematisk inndelt i felter/ kolonner slik at det skal være enklere å holde oversikt. De er beskrevet nærmere under.


 1. Menypunktets navn.

 2. Horisontalmeny. Denne modulen er plassert øverst på siden, typisk vannrett med flere menyvalg. Typisk for ‘Horisontalmenyen’ er generell informasjon som ‘Om oss’, ‘Kontakt oss’ osv.

 3. Venstre kolonne. Det er typisk å ha sidemenyen her. Det er vanlig å ha mer spesifikk informasjon f.eks. lagsider. F.eks.: ‘A-lag damer’, ‘A-lag menn’, ‘Jenter’ og ‘Gutter’.

 4. Innholdskolonne. I denne kolonnen publiseres ‘Innhold’ og ‘Nyheter’. Dette er hovedområdet på websiden.

 5. Høyre kolonne. Minikalender, kalendeliste og banner er typisk å ha i høyre eller venstre kolonne.

 6. Bunntekst. Plassert lengst ned på siden. Her kan du legge inn ‘Innholds’-modul og legge inn tekst og bilde.

 7. Lenker - endre menypunktets URL


Er det flere moduler i et felt/kolonne kan du bruke piltastene til å flytte modulen opp/ned. Du kan også fjerne modulen med søppelkasseikonet.


Moduler i WebOrg
I hvert felt/kolonne kan du legge inn funksjonalitet (modul) som du finner ved å klikke på + tegnet øverst i høyre i hjørne i hvert felt/kolonne. Du kan velge forskjellige moduler avhengig av hvilket felt du er i. Modulene som finne i WebOrg er:

 • Banner. Brukes typisk for å vis sponsorlogoer på websiden

 • Kalenderliste (Aktiviteter). En listevisning av aktiviteter.

 • Matches results. Kamper og resultater fra NIF.

 • Meny. Typisk sidemeny eller topmmeny

 • Minikalender (Kalender). Månedlig visning av aktiviteter.

 • Nyhetskategori. Denne modulen velges for å sette inn nyheter. Dette er beskrevet nærmere her.

 • Tournament tables. Poengtabell med data fra NIF.

Legg inn moduler
Avhengig av hvilken modul du legger inn kan den sette opp på forskjellige måter. Klikk på ‘Rediger programtillegg’. I dette kapittelet går vi gjennom dette.


Legg inn Banner

Lagre og lukk.

Legg inn Kalenderliste

Lagre og lukk.​

Legg inn Matches results

Lagre og lukk.

Legg inn Meny

Lagre og lukk.


Legg inn Minikalender

Lagre og lukk.

Legg inn Nyhetskategori

Lagre og lukk.
Legg inn Innhold (modul)

Lagre og lukk.

Fant du svaret?