Kalender → Legg til hendelser
 
 Her oppretter du kalenderhendelser. Vi deler inn i vanlige hendelser og påmeldinger. Førstnevnte kan være kamp, trening eller dugnad. Påmelding kan for eksempel være ‘Langrennsamling’ eller et arrangement i regi av klubben.
 
 For å legge opp en hendelse må du gjennom et standard oppsett. Hvor mye av oppsettet du trenger å gå gjennom avhenger av om det er en vanlig hendelse eller påmelding.
 
 
 
 Generelt
 
 Følg oppskriften under:

 1. I ‘Tittel for aktivitet’ skrives overskriften for kalenderhendelsen. Tittelen vil vises i kalenderen websiden og bør være beskrivende. I eksempelet brukes det ‘Treningsleir Sverige H-J 95/96’.
   Husk at noen aktiviteter som vises i flere kalendere. Det kan være lurt å skrive i tittelen hvilken avdeling/gruppe hendelsen gjelder. F.eks.: ‘Tirsdagstrening Håndball J 95/96’.

 2. Under ‘Aktivitestype’ velger du hvilken type aktivitet hendelsen er f.eks. Trenig, Kamp, Turnering, Påmelding, Renn, osv. Denne beskrivelsen vises flere steder på websidens ulike kalendervisninger. Ved konsekvent bruk av kategorier kan du på lage egne kalendervisninger på websidene som bare viser gitte kategorier, f.eks. egne lister som bare viser kamplister, egne lister for treningenr, osv.

 3. ‘Sted for aktivitet’ er ikke obligatorisk men fint å ha med.

 4. Lag gode beskrivelser for hendelsen under ‘Introduksjonstekst’ og ‘Beskrivelse’. Her kan du være kreativ! Teksteditoren lar deg f.eks legge inn video fra Youtube og fylle inn nødvendig informasjon.

 5. Velg hvilken kalender hendelsen skal vises på i trestrukturen under ‘Kalendere’.

 6. ‘Publisert’ blir automatisk krysset av når du legger til en hendelse. Du kan f.eks. lage en kalenderhendelse og ta vekk ‘Publiser’ og sette på ‘Publiser’.


 
 
 
 Tider
 Denne fanen har ett formål og det er å finne ut av hvor lenge hendelsen varer og om den er gjentagende.
 

 1. Under ‘Tider’ og ‘Aktivitenten starter’ velger du dato og klokkeslett for når aktiviteten starter (Må ikke forveksles med påmeldingsfrist - den bestemmer man et annet sted).

 2. Under ‘Aktiviteten slutter’ velger du sluttid for hendelsen.


 NB! ‘Aktivitet start’ og ‘Aktivitet slutt’ viser hvor lenge EN aktivitet varer. Går aktiviteten f.eks fra kl. 08:00 på fredag til 08:00 på lørdag har aktiviteten vart i 24 timer.
 
 
 
 Gjentagende hendelser
 Vil du sette opp en aktivitet hver tirsdag fra kl 18:00 - 19:00, i et halvt år gjør du følgende:
 Sett opp ‘Starttid’ kl 18:00 tirsdag og ‘Slutttid’ kl 19:00 tirsdag’. Videre bruker du ‘Gjentagende hendelser’ som er beskrevet under.
 
 
 Først, ikke glem å legge inn riktig tid for hendelsen i foregående steg. Når det er gjort gjør du følgende:

 1. Kryss av for ‘Gjentagende aktivitet’.

 2. Deretter bruker du innstillingen ‘Dag’, ‘Uke’ eller annen gjentagelser under ‘Intervaller for gjentagelser’.

 3. Velg dato for hvor lenge hendelsen gjentas til.

 4. Du kan velge og krysse vekk en/flere hendelser under ‘Aktiviter’ om det er en dag i intervallet som det ikke er en hendelse på, f.eks. en høytidsdag. Foregår hendelsen på ulike tidspunkt, må du lage to kalenderhendelser.


 
 
 
 Påmelding
 Her kan du velge om aktiviteten skal ha påmelding, når den starter/slutter og om det skal vises antall ledige plasser, mm.

 1. Velg ‘Ja’ under ‘Aktiver påmelding’.

 2. Du kan krysse av for ‘Begrenset antall plasser’.

 3. Velg ‘Maks deltakere’

 4. Du kan velges om det skal være ‘Venteliste hvis fullt?’.

 5. Det kan også velges om deltakere automatisk skal legges til hvis det blir ledige plasser under ‘Behandling av venteliste’.

 6. Velg når påmeldingen starter under ‘Påmelding starter’.

 7. Velg når påmeldingen slutter. Det vil ikke være mulig å melde seg på etter påmeldingen slutter.

 8. Du kan krysse av for ‘vis antall ledig plasser’.

 9. Om deltagerlisten skal vises.

 10. ‘Velg om påmeldingen skal være åpen for ikke-medlemmer.

 11. Noen ønsker å varsles hver gang en påmelding skjer – I så fall setter du inn hvilken e-post adresse slik varsling skal sendes til. NB! ikke bruk denne til aktiviteter med mange påmeldte.

 12. Under ‘Avsenders navn’ skriver du ønsket avsender.


 
 
 NB! Tilpass registreringsskjema / Felter i registreringsskjema beskrives nærmere i eget avsnitt under.

 1. Har du valg å krysse av for ‘Vis antall ledige plasser’, Vis deltagerlisten’ og ‘Tillat påmelding for ikke-medlemmer’ krysser du av for ønsket gruppe i trestrukturen under.


 
 
 
 Registreringsskjema
 
 

 1. Under ‘Tilpass registreringsskjema’ velger du ‘Felter i registreringsskjema’. Her kan du du redigere påmeldingsskjema.

 2. I ‘Obligatorisk’ krysser du av for de felter som påmelderen MÅ fylle ut.

 3. Under ‘Aktiv’ velger du felter som er synlige på skjema.

 4. Ønsker du å legge til spesifikke felter klikker du på ‘Legg til flere felter’. Da dukker det opp et nytt vindu.


 
 Legg til felter
 
 
 

 1. ​I ‘Tittel for felt’ skriver du inn tittelen for feltet

 2. ‘Type’ gir deg mulighet til å velge om det skal være
   - tekst-felt hvor det skrives inn tekst
   - radioknapp hvor det valges ett av to alternativer eller
   - checkboks hvor det kan velges flere alternativer

 3. Du kan velge om feltet skal være obligatorisk

 4. Det er mulig å skrive inn en tekst

 5. Lagre endringene


 
 
 Betaling
 Under ‘Betaling’ velger du online betalingskonto. Du har to valg for prising ‘Enkel’ og ‘Avansert’.

 1. ‘Enkel prising’ en eller flere gitte priser.

 2. ‘Avansert prisstruktur’. Opprettelse av en prisgruppe hvor du kan bruke medlemsregisteret til å differensiere priser.

Fant du svaret?